Forskningspris

CAN:s drogforskningspris till Sven Andréasson

CAN:s drogforskningspris tilldelades i år Sven Andréasson, professor vid Karolinska institutet och chef för alkoholmottagningen Riddargatan 1.

I juryns motivering står att Sven Andréassons samlade vetenskapliga insatser kännetecknas av en närhet mellan forskning och praktik, och han har som få andra använt forskning som grund för förebyggande arbete.

– Det är väldigt, väldigt roligt. Jag är glad och förvånad. Jag vet ju hur många duktiga forskare det finns så jag är positivt överraskad, säger Sven Andréasson till Accent.

Sven Andréasson är på flera sätt en otypisk forskare. Dels gör han mycket annat än att forska, ofta sådant som omsätter forskning i praktik. Dels har han inte specialiserat sig på en enskild del av alkoholproblemet utan ägnar sig åt allt från forskning, prevention och politik till behandling.

Är det något område som ligger dig varmare om hjärtat?

– Jag har haft olika fokus under olika perioder. När jag jobbade med STAD var det prevention som jag tyckte var mest intressant. Nu när jag jobbar mer med behandling tycker jag det är roligast, säger han.

Han tycker dock inte att skillnaden är så stor.

– Jag ser det som en förskjutning på samma kontinuum. Att få människor att komma tidigt i behandling är också prevention, säger han.

Men han håller med om att alla inte ser det på samma sätt.

– Det är delvis helt olika världar, prevention och vård. Jag tycker att jag rör mig hyfsat väl i båda, säger han.

Sven Andréasson startade STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, 1995, och var kvar som chef till 2005. Under perioden utvecklade och testade STAD en rad förebyggande metoder, till exempel metoden Ansvarsfull alkoholservering, som numera är spridd över hela landet och även till en del av övriga Norden.

Han har dock aldrig släppt kontakten med behandlingen och kontakten med patienter.

– Jag har aldrig identifierat mig som akademiker. Forskning är viktigt och det är spännande att se hur saker hänger ihop, men jag har alltid sett forskningen som ett verktyg. Det är först i verkligheten som det blir riktigt intressant, säger han.

När han under en period var ansvarig för alkohol- och drogprevention på Folkhälsoinstitutet arbetade han hårt för att få allmänläkare att fråga sina patienter hur mycket de dricker. Bakgrunden var forskningsstudier som visar att även ett kort rådgivande samtal kan ha effekt.

Han har också startat en ny typ av alkoholmottagning, Riddargatan 1, som genom sin placering och framtoning ska minska motståndet mot att söka hjälp för alkoholproblem, och därmed få personer att komma i ett tidigare skede till vården.

Priset på 25 000 kronor delades ut vid CAN:s, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, årsmöte den 18 maj.

Fotnot: Sven Andréasson är också ordförande i den ideella organisationen Alkoholpolitiskt forum.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer