Cannabis

Cannabisrökare löper fem gånger större risk att bli alkoholberoende

Den som röker cannabis löper fem gånger större risk att få alkoholproblem. Det visar ny forskning från USA.

Studien, som omfattar data från 27 461 vuxna personer, pekar mot att cannabisanvändande är förknippat mot en ökad sårbarhet för att utveckla alkoholberoende. Risken är fem gånger så hög som för de vuxna som inte använder cannabis.

Men resultatet visar dessutom att den som redan har alkoholproblem och även använder cannabis i högre grad blir kvar i beroendet över tid. För dem som däremot har ett alkoholberoende men inte nyttjar cannabis, är sannolikheten signifikant större att de under en treårsperiod kommer ur sitt alkoholberoende.

Forskarna vill i framtida studier undersöka i vilken mån förebyggande åtgärder för att förhindra och/eller skjuta upp debuten för användande av cannabis skulle bidra till att reducera alkoholberoende.
Studien genomfördes vid Columbia University’s Mailman School of Public Health and the City University of New York och refereras i Drug and Alcohol Dependence.

Mer från Accent