Forskning

Cannabis ökar risken för hjärtattack

Vi vet för lite om sambandet mellan cannabis och hjärtsjukdom anser forskare.

En kanadensisk studie undersökte data från 33 000 personer som samlades in under 2017 och 2018. Av dessa hade 17 procent använt cannabis under den senaste månaden.

De fann att personer under 45 som använt cannabis under de senaste 30 dagarna löpte nästan dubbelt så stor risk som den övriga befolkningen att drabbas av hjärtattack. Att använda cannabis fyra gånger i månaden eller mer var särskilt korrelerat med att också ha drabbats av hjärtattack.

Studien har viktat sitt resultat för att justera demografiska och socioekonomiska faktorer, hälsovanor, annat substansbruk, och tidigare sjukdom.

Sambanden mellan cannabis och hjärtsjukdomar är ännu undermåligt studerade, skriver studiens författare. De menar att studien stödjer att det finns ett samband mellan att nyligen ha använt cannabis och att ha drabbats av hjärtattack. Om användandet av cannabis ökar skulle det kunna föra med sig risker för personer som redan befinner sig i riskzonen för att drabbas av hjärtsjukdom.

Studien undersökte inte orsakssambanden mellan cannabis och hjärtattack, eller hur cannabis skulle kunna orsaka hjärtsjukdom. Men en av forskarna, Karim Ladha från University of Toronto, säger till CNN att tidigare forskning visat att cannabis kan påverka användarens hjärtrytm.

– När hjärtrytmen blir oregelbunden kan det leda till att hjärtat behöver mer syre. Detta samtidigt som cannabis kan begränsa hur mycket syre som når fram till hjärtat. Skillnaden i behov och tillgång av syre är vad som leder till hjärtattack, säger han.

Mer från Accent