Alkoholservering

Cancerfonden: Alkohol bakom 4000 cancerfall per år

Cancerfonden lyfter för första gången sambanden mellan alkohol och cancer i sin årsrapport. Rapporten, som presenteras idag, visar att alkohol ligger bakom var tionde cancerfall bland svenska män.

Tio procent av alla nya cancerfall hos män och tre procent hos kvinnor är direkt orsakade av alkohol, visar ny forskning. För Sveriges del motsvarar det 4000 fall om året.

I Cancerfondens årsrapport, som publiceras i dag, ägnas ett helt kapitel åt alkohol och cancer. De cancerformer som orsakas av alkohol är främst cancer i matstrupe, munhåla, svalg, bröst, lever och tjocktarm. Flera av dessa är mycket svårbotade.

– På individnivå är det svårt att fastställa att det är just alkoholen orsakat cancern. Men när man tittar på stora grupper framträder ett tydligt mönster, säger Cancerfondens sakkunniga, Elisabeth Johansson.

Vad gäller bröstcancer vet man att 4-5 procent beror på alkohol.

Den man som dricker mer än två glas alkoholdryck per dag och den kvinna som dricker mer än ett glas per dag har en förhöjd risk att drabbas av cancer, enligt rapporten. Det är främst etanolen som är boven i dramat. När det bryts ner bildas cancerframkallande ämnen. Men det kan även finnas andra cancerogena ämnen i alkohol.

– Alkohol innehåller dessutom mycket kalorier och det är väl känt att övervikt kan orsaka cancer. På så vis blir alkoholen en indirekt orsak, säger Elisabeth Johansson och pekar på ett annat exempel; kombinationen alkohol och tobak.

– Var för sig ökar alkohol och tobak risken för cancer. Men tillsammans ökar risken drastiskt. 50-70 procent av all cancer är livsstilsrelaterad, så genom att sluta röka, dricka måttligt, äta sunt och röra sig minskar vi riskerna.

Cancerfonden hoppas, i och med årsrapporten, att sambandet mellan alkohol och cancer kommer att uppmärksammas mer i media och att det väcker debatt kring vår alkoholkonsumtion.

Anna Carlstedt, förbundsordförande i IOGT-NTO välkomnar Cancenrfondens rapport.

— Det är otroligt bra och viktigt att Cancerfonden uppmärksammar relationen mellan alkohol och cancer. När man så ofta kan läsa om hur nyttigt det är med ett glas vin så behövs tunga organisationer som Cancerfonden för att visa på att det där glaset också kommer med negativa konsekvenser, säger hon.

Anna Carlstedt påtalar också att  kunskapen om sambanden mellan alkohol och cancer bland allmänheten fortfarande är låg.

— Alkohol är ett cancerframkallande ämne och det gäller inte bara för de som dricker mycket. Ett glas vin om dagen för kvinnor ökar risken för bröstcancer med upp till 10 procent, säger Anna Carlstedt.

(Uppdaterad kl 10.32 med citat från Anna Carlstedt.)

Mer från Accent