Rapport

CAN ifrågasätter narkotikastatistik

Socialstyrelsens ändrade definitioner kan vara förklaringen till att antalet narkotikadödsfall ser ut att öka kraftigt. Det tror CAN som kom med ny rapport i går.

Socialstyrelsen ändrade 2011 definitionen för vad som ska räknas som narkotikarelaterad död. Det har påverkat statistiken, enligt Ulf Guttormsson, avdelningschef för Analys och metod på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– Det nya är att de har tagit med fler opiatläkemedel i statistiken. Eftersom både självmord och förgiftningar ingår, misstänker vi att Socialstyrelsen nu får med svårt sjuka cancerpatienter som väljer att ta livet av sig med sina mediciner, säger Ulf Guttormsson till Accent.

År 2013 avled 589 personer av narkotika, enligt statistik från Socialstyrelsen. Det är det högsta antalet någonsin. Med den tidigare definitionen skulle antalet stannat vid 462.

Hela ökningen står dock inte det ändrade sättet att räkna för. Enligt Ulf Guttormsson är statistiken från 1997 och framåt uppräknad enligt den nya definitionen.

Det kan dock ha betydelse att läkemedlet dextropropoxifen inte finns med i statistiken. Preparatet avregistrerades 2011 beroende på att många dog efter att ha använt det. De dödsfallen var inte med i statistiken då och kommer inte med nu heller eftersom preparatet inte existerar längre. Däremot skriver CAN i sin rapport att man kan misstänka att många som tidigare använde dextropropoxifen nu fått ett ersättningspreparat som också kan orsaka förgiftning eller användas vid självmord. Om de dör av sin nya medicin kommer de med i statistiken.

Ulf Guttormsson. Foto: Pressbild CAN
Ulf Guttormsson. Foto: CAN

Det finns andra tecken som visar att det faktiskt skett en ökning.

– Antalet som vårdas i slutenvård ökar och antalet som vårdas för första gången har ökat kraftigt, säger Ulf Guttormsson.

Däremot tycker han inte att det finns något stöd för den bild som målas upp i media av att allt fler unga använder cannabis.

– Andelen unga som använder narkotika är ungefär densamma, men vi kan se att de som använder cannabis gör det oftare än tidigare. Det blir allt fler som använt narkotika 20 gånger eller fler. Det borde innebära att de märks mer och det kanske är det som gör att de uppfattas som fler, säger han.

I rapporten presenteras även statistik på alkohol.

– Generellt kan man säga att ungdomar dricker mindre och äldre kvinnor något mer. Tidigare var det unga mellan 16 och 30 som stod för den största alkoholkonsumtionen. Nu har det blivit mer utjämnat. Vi har fått mer kontinentala vanor, säger Ulf Guttormsson.

Tidigare i år visade mätningar från CAN att den nedåtgående trenden för alkoholkonsumtionen brutits.

– Vi får väl se hur det ser ut nästa år, men minskningen har i varje fall avstannat vilket borde leda till fler skador, men vilka effekterna blir beror lite på dryckesmönster och vilka som dricker, säger Ulf Guttormsson.

Trots den något ökade alkoholkonsumtionen finns positiva tecken.

– Rattfylleriet minskar något, åtminstone antalet som rapporterar att de kört påverkade. Det gör också antalet misshandelsfall utomhus, något som brukar förknippas med alkohol.

Ett märkligt faktum är att fler vårdas på grund av alkohol, men att färre dör.

– En inte allt för vågad gissning är att de som dricker mycket mår bättre i dag. Stor alkoholkonsumtion var tidigare tätt förknippad med rökning. Så är det inte längre. Det är inte osannolikt att de som dricker mycket äter bättre, motionerar mer och röker mindre än tidigare. Kanske klarar kroppen alkoholens påfrestningar bättre då, säger Ulf Guttormsson.

Mer från Accent