Undersökning

CAN: Fyra miljoner inställda fyllor

Medan de unga fortsätter att minska sitt berusningsdrickande finns en motsatt, om än liten, trend för de äldsta.

Unga dricker mer sällan än äldre, men när de dricker så dricker de unga sig oftare berusade. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Antalet dagar per månad som svenskarna dricker sig berusade har minskat från 1,0 år 2004 till 0,8 förra året.

– Det låter som en väldigt liten skillnad, men när man räknar på hela befolkningen så blir det fyra miljoner förre intensivkonsumtionstillfällen. Det är intressant, i synnerhet som det främst gäller de unga som är de som orsakar och råkar ut för mest tråkigheter när de dricker, säger Ulf Guttormsson, chef för avdelningen för analys och metod på CAN.

Enligt Ulf Guttormsson märks positiva resultat av förändringen.

– Antalet alkoholförgiftningar har minskat. I våra skolundersökningar rapporterar ungdomarna färre negativa konsekvenser av alkohol och Brå (Brottsförebyggande rådet) rapporterar minskat snatteri, våld, skadegörelse och misshandel. Så det gör lite avtryck på samhällsnivå. Det är positivt, säger han.

Mer oroande är utvecklingen för de äldre. Även om intensivkonsumtionen minskat sedan 2004 så syns en liten uppgång det senaste året – och den står de äldsta för.

– Det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott. Jag vill ha siffror för 2017 innan jag vågar säga något om det, säger Ulf Guttormsson.

Men både gruppen 50–64 år och gruppen 65–84 år visar en ökning.

Är det dags att börja oroa sig för de äldres konsumtion?

– Kanske lite. Äldre tål alkohol sämre på grund av sin fysik, med mindre andel vätska i kroppen och olika skröpligheter som de kan ha. Dessutom använder de mer läkemedel, särskilt sömnmedel vilket inte alls är bra att kombinera med alkohol. Många känner nog till riskerna och undviker att blanda, men alla gör inte det och ju mer äldres konsumtion ökar desto större risk att det händer. Det är nog dags för vården att ta problemet på allvar och prata med äldre om riskerna, säger han.

Främst är det kvinnorna som står för ökningen i den äldsta gruppen.

– Den kvinnliga emancipationen har nog bidragit till det, säger han.

Att äldre dricker mer än tidigare kan ha flera förklaringar tror Ulf Guttormsson.

– De som är pensionärer idag har vuxit upp under mellanölseran och har kanske behållit sina alkoholvanor. Sedan har pensionärer idag bättre ekonomi idag och alkohol är lite av en lyxvara, säger han.

Så då kanske det är ett övergående problem? Vi som är födda på 50- och 60-talet får antagligen mindre pension.

– Ha ha, ja det kanske löser sig av sig själv. Det kan ju också hända att våra barn, som är väldigt nyktra, tar med sig sina alkoholvanor upp i ålderdomen, vilket också gör problemet övergående.

Av rapporten framgår också att andelen som inte dricker har minskat något.

– I stort sett har det varit drygt 20 procent som inte druckit de senaste 30 dagarna. Men under några år så ökade andelen och 2011 var det uppe i 25 procent. Vi trodde nog att ökningen skulle fortsätta, men den avstannade och började sjunka igen efter ett par år. Nu är vi där vi började på drygt 20 procent, säger Ulf Guttormsson.

Fotnot: Siffrorna i rapporten kommer från de så kallade Monitormätningarna som genomförs i form av telefonintervjuer med ett urval av svenska folket sedan år 2000.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer