CAN

Narkotika allt mer tillgängligt

Rapporten Drogutvecklingen i Sverige från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att narkotika blivit mer tillgängligt över hela Sverige under de senaste åren.

Det är framförallt cannabis och narkotikaklassade läkemedel som ökat sedan början av 2000-talet. Cannabis är den vanligaste olagliga drogen och är vanligast i åldergruppen 16-29, även om den största ökningen har skett i gruppen 30-44 år.
– Man har inte haft så bra data på cannabisbruket i åldersgruppen 30-44 tidigare. Ungdomarna (16-29) är fortfarande de som använder mest cannabis, men den något äldre gruppen har haft en större ökning än ungdomarna under de senaste åren. Det betyder inte att det är jättevanligt med cannabis eller att det har normaliserats i den gruppen men det är något vanligare, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN och huvudförfattare till rapporten.

Nästan var tionde svensk i mellan 17 och 84 år har använt någon form av narkotika (inklusive icke förskrivna narkotikaklassade läkemedel) under de senaste 12 månaderna. Cirka tre procent har använt cannabis under det senaste året.

Bland gymnasieungdomar kan man bara se en liten ökning av narkotikaanvändningen, men det går däremot att se att de som använder narkotika gör oftare än tidigare.

För att få ett grepp om tyngre narkotikaanvändning har CAN fått titta på mer indirekta källor än enkätundersökningar, som till exempel dödlighets- och kriminalstatistik. Dessa källor tyder på en historiskt hög frekvens av problematiskt drogbruk. Men eftersom dessa källor är indirekta kan det också finnas mellanliggande faktorer som spelar in.

Det har också skett en större utjämning geografiskt av narkotikabruket. Tidigare var det främst i storstadsregioner man hittade narkotikabruk. Men narkotika har under de senaste decennierna blivit mer lättillgängligt.
– Jag tror att tillgängligheten är den viktigaste orsaken till ökningen i narkotikabruk. Det finns fler sorters cannabis som kan tilltala fler och priserna har sjunkit. Priset på cannabis har ökat något men om man ser till THC-styrkan så kan man säga att priset sjunkit även där, säger Ulf Guttormsson.

Kokain och cannabis finns nu att tillgå i de flesta svenska län enligt CAN:s rapport, så var inte fallet för 20 år sedan. Internethandel med droger är en annan faktor som ökar tillgängligheten.
– Det har blivit lättare att hitta försäljare och kommunicera via olika digitala medier. Du kan beställa direkt från utländska sajter, så globalisering och digitalisering har helt klart påverkat. Det kan ju vara bra om du vill köpa en ny laddare till telefonen, men det gäller tyvärr för narkotika också, säger Ulf Guttormsson.
– Men ska man framhålla något som är positivt så har injektionsorsakad hepatit och HIV minskad de senaste åren. Om det beror på vårdinsatser eller en nedgång i intravenöst missbruk får dock vara osvuret.

Rapporten konstaterar också att alkoholkonsumtionen sjunkit under de senaste 15 åren och att minskningen är tydligast bland unga, som befinner sig på historiskt låga nivåer. Åldersgruppen över 65 dricker däremot mer än tidigare.
– De som idag är pensionärer har haft med sig sina vanor från 70-talet. Det är dels att de växte upp med mellanölet och att de hade mer pengar att röra sig med som unga och även har det gott ställt som pensionärer. Så de har råd att bevara den vanan.

Mer från Accent