Beroende

Beroende botat med laser

Genom att stimulera hjärnan hos råttor som använde kokain kunde forskarna bota beroendet. Nu ska tester göras även på människor enligt Svenska Dagbladet.

Forskare vid University of California i San Francisco har stimulerat den främre delen av pannloben hos råttor med kokainberoende, skriver Svenska Dagbladet. Efter behandlingen har beroendet försvunnit.

Enligt Svenska Dagbladet har de kokainberoende råttorna har mycket låg aktivitet i främre delen av pannloben. För att kunna öka aktiviteten har forskarna fört in ljuskänsliga proteiner i pannlobens nervceller och aktiverat dem med laser. Forskarna kunde på så sätt göra beroende råttor friska, och friska råttor beroende av kokain.

I försöken på människa kommer inte hjärnan att stimuleras med laser. I stället ska pannloben stimuleras på annat sätt i syfte att öka aktiviteten och förhoppningsvis bota beroendet.

Studien kommer att publiceras i tidskriften Nature.

Mer från Accent