narkotika

Bättre koll på droger i avloppsvattnet

Elva svenska universitet står bakom nybildade forskningscentret Swetox, som tagit över arbetet med att analysera droger i avloppsvatten.

Tidigare har Karolinska Universitetssjukhuset gjort analyser av kommunernas avloppsvatten för att hitta rester av droger. Sedan ett halvår är det nu Swetox, akademiskt forskningscenter inom kemikalier, hälsa och miljö, som hanterar analyserna av drogspår. Karolinska Institutet, FORMAS, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Läns Landsting finansierar de första tre årens verksamhet.

Genom att kartlägga typen och mängden droger kan man skapa sig en generell bild av hur droganvändandet ser ut i den egna kommunen samt om och hur det förändras över tid. Swetox säger sig uppleva ett ökat intresse från kommunernas drogsamordnare att låta analysera sitt avloppsvatten i jakt på spår efter droger.

– Analysen av avloppsvattnet ger en objektiv bild av situationen. Jag tror att många kommuner och län tycker att det är ett bra komplement till polisens beslag och insamlat intervjuunderlag i kartläggningen av drogsituationen, som kan ge en fingervisning om trender, säger Johan Lindberg på Swetox.

Han understryker att Swetox arbete ska fylla en samhällsnytta och han är positiv till att analys av avloppsvatten nu prioriteras och att efterfrågan på tjänsten ökar.

– Medvetenheten om att detta är möjligt tycks ha ökat. Tidigare var det nog så att många kommuner inte kände till att man kan analysera avloppsvatten i jakt på droger, säger han.

De droger som man kan spåra i det avloppsvatten som ännu inte nått reningssystemen, är bland annat kokain, cannabis, amfetamin, metamfetamin och MDMA (huvudkomponenten i ecstacy). Mest förekommande är spår av cannabis.

Drogerna hamnar i avloppssystemet genom urin eller genom att droger sköljs bort eller hälls ut.  Förutom drogerna mäts även de kroppsegna metaboliterna av drogerna. Då vattenflödet och antalet anslutna invånare är känt så kan antalet nyttjade doser per invånare och dygn räknas ut.

Mer från Accent