Alkohol

Även måttligt drickande skadar hälsan

En ny stor studie visar att även måttlig alkoholkonsumtion är skadligt. Forskarna ifrågasätter nuvarande riskgränser.

Ju mer man dricker desto större är risken att dö av stroke, hjärt-kärlsjukdom (utom hjärtinfarkt), högt blodtryck eller aorta-bråck. Det framgår av en ny stor studie presenterad i the Lancet.

Även för andra dödsorsaker ökar risken så snart mängden alkohol per vecka överskrider 100 gram. Den som dricker mellan 100 och 200 gram alkohol per vecka vid 40 års ålder minskar sin förväntade livslängd med sex månader jämfört med den som dricker max 100 gram per vecka. Det är en mängd som motsvarar en flaska vin.

I studien har den internationella forskargruppen tittat på närmare 600 000 alkoholkonsumenter i 19 länder i västvärlden, även Sverige. De har kommit fram till att den som dricker mer än 100 gram per vecka ökar risken att dö av alla slags dödsorsaker. För hjärt-kärlsjukdomar, utom hjärtinfarkt, finns inga tröskelvärden; risken ökar linjärt.

Bakgrunden till studien är de mycket stora variationerna i nationella riktlinjer som forskarna ville utreda vetenskapen bakom.

I USA anges en övre gräns på 196 gram per vecka för män och 98 gram för kvinnor. Ungefär samma gränser finns i Sverige och Kanada, medan Italien, Portugal och Spaniens rekommendationer ligger ungefär femtio procent högre. Storbritannien hamnar i den andra änden och anger en gräns som är omkring hälften av USA:s.

Att nivåerna skiljer sig så mycket leder till osäkerhet om vad som gäller och minskar förtroendet för riktlinjerna.

Forskarna anser att resultaten bör leda till en översyn av nationella riktlinjer.

I en kommentar till artikeln skriver Jason Connor och Wayne Hall, båda professorer vid the University of Queensland Centre for Youth Substance Abuse Research i Australien:

”De nivåer som rekommenderas i den här studien kommer utan tvivel beskrivas som osannolik och ogenomförbar av alkoholindustrin och andra som motsätter sig hälsovarningar på alkohol. Resultaten borde emellertid spridas vitt och brett och ge upphov till en kunskapsbaserad debatt bland både professionella och allmänhet.”

I en muntlig kommentar till the Guardian säger Tim Chico, professor i hjärt-kärlmedicin:

”Den här studien gör klart att det finns inga hälsofördelar med att dricka alkohol. Det är som vanligt när något låter för bra för att vara sant.”

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent