Cancer

Även lite alkohol ökar risken för bröstcancer

Även den som dricker lite alkohol ökar risken att drabbas av bröstcancer. Det slår en ny studie fast.

Franska forskare visar i en ny studie att även en den som dricker lite alkohol har en högre risk att insjukna i bröstcancer. Det skriver Medical News Today. Risken ökar med dosen, ju mer man dricker desto högre risk.

Att alkohol ökar risken har flera tidigare studier visat, men frågan om risken ökar även av måttlig konsumtion har ändå varit kontroversiell. Därför ville de franska forskarna göra en ny analys.

I första delen av studien visar forskarna på tre biologiska mekanismer bakom alkoholens roll för att bröstcancer ska utvecklas: hur alkohol förändrar hormonnivåerna, hur kroppen producerar cancerogena ämnen när personen druckit alkohol och hur alkohol blockerar en viktig funktion för ämnesomsättningen, så kallad en-kols metabolism.

I den andra delen har forskarna letat tidigare gjorda metaanalyser. En metaanalys är en genomgång och sammanställning av tidigare gjorda studier på ett område. Det visade sig att i 13 av de 15 metaanalyser som uppfyllde forskarnas kriterier så fanns ett dos–respons-förhållande, det vill säga att ju mer man dricker desto större blir risken.

I studiens tredje del har forskarna beräknat antalet som insjuknat och dött av bröstcancer orsakad av alkohol.

Forskarna uppskattar att 2012 orsakades 144 000 bröstcancerfall och 38 000 dödsfall av bröstcancer i världen av alkohol. De som insjuknade i bröstcancer var i nästan 19 procent av fallen måttliga konsumenter av alkohol liksom 17,5 procent av de som dog.

Studien är publicerad i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer