Trafik

Alkohol sällan en del av olyckor med tung trafik

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på hur vanligt det är att buss- och lastbilschaufförer är påverkade av alkohol och droger vid svåra olyckor.

Med data från olyckor med dödlig utgång mellan 2008 och 2015 har VTI  kunnat se att det var vanligare att lastbilschaufförer var påverkade (1 procent) än busschaufförer (0 procent) vid svåra olyckor. I båda kategorierna är det ovanligare att föraren är påverkad av alkohol än vad gäller olyckor med personbilar. När det kommer till illegala droger och narkotikaklassade läkemedel är förarna för den tunga trafiken ungefär på samma nivå som personbilsförarna.

I de fall där olyckor med tung trafik innehållit en alkoholpåverkad förare så handlade det nästan alltid om lättare lastbilar. Det var vanligare att påverkade förare omkom i olyckorna än de förare som var nyktra. 81 procent av de som druckit alkohol och sedan hamnat i en svår olycka hade omkommit jämfört med 13 procent av de förare som varit nyktra när olyckan var framme.

Mer från Accent