Idrott och alkohol

Alkohol påverkar träning längre än väntat

En ny undersökning visar att träningen kan påverkas flera dagar efter att man druckit alkohol. Främst är det precision och koncentration som påverkas av alkohol, men även uthållighet och återhämtning påverkas.

Flera studier visar att alkohol kan påverka träningen flera dagar efter att alkoholen försvunnit ur kroppen, både genom försämrad prestationsförmåga och genom en försämrad förmåga till återhämtning.

I ett försök kunde man konstatera att de som druckit alkohol efter 60 timmar fortfarande var sämre än de som inte druckit. Det är två och ett halvt dygn.

– Hur länge effekten sitter i vet vi inte eftersom ingen testat har testat länger än så, säger Mikael Mattson, lektor på GIH, vid en presskonferens idag.

Den försämrade återhämtningen beror på både direkta och indirekta orsaker. Hormonproduktionen påverkas så att produktionen av testosteron och andra tillväxthormon minskar. I ett försök kunde man visa att testosteronhalten minskade med 25 procent.

– Ju mer man dricker desto större sänkning. Fortsätter man att dricka även nästa dag så adderas den effekten. Dricker man flera dagar i rad så kan det handla om 75 procents minskning säger han.

Han påpekar att även indirekta effekter, som att man sover sämre när man har druckit, kan påverka återhämtningen.

På uppdrag av IQ och Riksidrottsförbundet har Mikael Mattson och Örjan Ekblom, även han lektor på GIH, tillsammans med forskningsassistenten Olof Unogård, gått igenom en stor mängd forskningsartiklar. De kan konstatera att hur alkohol påverkar träningen är olika från idrott till idrott och person till person.

Forskarna drar slutsatsen att alkohol är mest negativt för förmågor som precision, reaktion, koordination och koncentration. Ju mer komplexa uppgifter desto större försämring.

Förutom att påverka resultatet i precisionssporter medför detta att skaderisken ökar. Man hinner inte reagera och värja sig tillräckligt snabbt när något håller på att ske. Reaktionstiden påverkas omgående och gör det så länge det finns alkohol kvar i kroppen.

Styrkan påverkas inte, inte heller den maximala syreupptagningsförmågan. Det gör däremot uthålligheten. Även efter att ha druckit låga doser alkohol orkade cyklister betydligt mindre under en timmes cykling än innan de drack. Även om de individuella skillnaderna var stora.

Att det kan vara så även om styrka och syreupptagningsförmåga inte påverkas förklarar forskarna med att andra system påverkas, som att cirkulationen försämras och att vätskebalansen påverkas.

Inga undersökningar som forskarna hittat tyder på att de som idrottar dricker mindre än andra. Bland idrottande collegeungdomar i USA verkar det snarare vara tvärtom – de dricker mer än sina icke idrottande kamrater. I Sverige dricker idrottande ungdomar dricker lika mycket (eller lite) som andra, enligt forskarna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer