Cykling

Alkohol orsakar många svåra cykelolyckor

Ny statistik visar att mer än tio gånger fler skadas allvarligt i cykelolyckor än vad man hittills har räknat med – och många av de skadade är berusade. ”Alkohol är en av de större orsakerna bakom olyckorna”, säger Jan Schyllander, olycksutredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varje år måste 23 000 svenskar uppsöka sjukhusvård efter cykelolyckor, enligt den nya statistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Av dessa är 3 500 så allvarligt skadade att de vårdas på sjukhus i mer än ett dygn. Enligt den tidigare officiella statistiken är det bara ungefär 300 cyklister om året som skadas så pass allvarligt.

Bakom den stora mängden cykelolyckor ligger en rad faktorer, och exakt hur stor betydelse varje enskild faktor har är svårt att reda ut. Men att alkohol spelar en stor roll står helt klart, enligt Jan Schyllander, olycksutredare på MSB och en av männen bakom den nya rapporten.

– Alkohol är en av de större orsakerna bakom olyckorna. Halt väglag är absolut störst, men alkohol kommer inte långt efter, säger han.

Alkohol nämns som en bidragande orsak bakom sex procent av singelolyckorna i skadejournalerna, men det här tror Jan Schyllander är en grov underskattning.

– Stora delar av den här statistiken bygger på sådant som den skadade själv har uppgett på akutmottagningen, och jag tror inte att man säger att man var full som en alika när man cyklade omkull.

Hur många cykelolyckor som orsakas av andra droger än alkohol finns det inga uppgifter om alls.

– Eftersom det är kriminellt är det inget man berättar, så vi har inte en susning. Men det förekommer ju säkert.

Varför skiljer sig den här nya statistiken, som bygger på siffror från Socialstyrelsens patientregister, så mycket från den gamla?

– Det finns en officiell statistik som bygger på polisrapporterade olyckor, och nu är det så att polisen inte åker på sådant där de inte gör nytta. Så om en cyklist har kört omkull på egen hand blir det ingen polisrapport och det innebär att det blir en enorm underrapportering. Det vet man ju om, och ända ger man ut den här väldigt vilseledande statistiken.

Vad kan man göra åt att så pass många skadas då de cyklar alkoholpåverkade?

– Jag förstår inte att man får cykla och vara full. Det är ju inte bara sig själv man utsätter för fara när man vinglar omkring, utan även andra.

Vad hoppas du ska hända nu när det gäller alkohol och cykling?

– Att människor ska bli väl medvetna om riskerna. Precis som att man inte ska ta bil när man är onykter så ska man låta bli cykeln och ta taxi eller buss istället. I dag låter ju många bilen stå hemma för att de ska dricka och cyklar istället, men det är ett ganska dåligt alternativ.

Är det något som bör göras från myndighetshåll?

– Man skulle kunna skärpa lagstiftningen för alkohol i trafiken till att även gälla cykelåkning – lagstiftning är alltid en effektiv åtgärd. Man bör också informera om att ens framfart som onykter cyklist inte bara påverkar en själv utan även andra. Bilar är tvungna att väja och köra ner i diket och så vidare, säger Jan Schyllander.

Kjell Lindgren, presstalesman för Polisen i Stockholms län, tror inte att skärpt lagstiftning är något som kan väntas.

– Nej, jag har inte hört det diskuteras, säger han.

I dag är det inte olagligt att cykla berusad – förutom i vissa fall.

– Rattfyllerilagen syftar till motorfordon, och en cykel är inget motorfordon i normalfallet, om den inte har någon hjälpmotor. Men man kan straffas för vårdslöshet i trafik om man inte har framfört sitt fordon trafiksäkert. Men det är inte så många som fälls för det på cykel, säger Kjell Lindgren.

Så det är helt okej att cykla lugnt och fint och vara väldigt full?

– Ja, det är inte brottsligt i sig eftersom det inte är rattfylleri. Det är samma sak på sjön. Där finns det en gräns för hur stort fartyget ska vara för att bli straffad för sjöfylleri, så det är okej att var påverkad av alkohol i en vanlig roddbåt.

Finns det någon anledning att se över lagen när det gäller att cykla alkoholpåverad?

– Nja, det är ju samma sak som när personer blir påkörda gåendes när de är berusade och vinglar ut i gatan. Om det är okej att cykla påverkad eller inte är inget vi har funderat på inom polisen. Det måste någon på departementet ta tag i och ändra lagstiftningen i sådana fall. Det är straffbart i sig att vara påverkad av narkotika, men inte att dricka alkohol och cykla.

Stoppar polisen vingliga cyklister?

– Jag gjorde det i alla fall när jag åkte radiobil eller gick patrull. Jag frågade vederbörande om det inte var bättre att skjuta cykeln hem, men det var av ren medmänsklighet jag gjorde det. Eftersom det inte är brottsligt så jag kan inte tvinga, då måste jag kunna påvisa vårdslöshet i trafik, säger Kjell Lindgren.

Mer från Accent