Våld

Alkohol ökar våldet

Fulla män slåss mer än nyktra. Därför är misshandelsfallen fler när alkoholkonsumtionen är hög. På senare år har dock sambandet blivit mindre tydligt.

Redan 1971 visade kriminologen Leif Lenke ett samband mellan kriminalitet och alkoholkonsumtion.

– Starkast är sambandet med misshandel, säger Thomas Hvitfeldt, chef för enheten för statistiska undersökningar vid Brottsförebyggande rådet, Brå, under ett seminarium anordnat av Alkoholpolitiskt forum.

”Fram till 2015 hade såväl antalet som uppgav att de misshandlats som alkoholkonsumtionen en nedåtgående trend.”

Thomas Hvitfeldt

Sambandet är dock inte längre lika tydligt.

– Fram till 2015 hade såväl antalet som uppgav att de misshandlats som alkoholkonsumtionen en nedåtgående trend. Därefter ökar andelen som uppger att de utsatts för misshandel, trots att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. 

Så länge antalet misshandelsfall minskade var det främst bland de yngsta männen det gick ned.

– Det är ju också främst i den yngsta gruppen som alkoholkonsumtionen har minskat, säger han.

Någon ökning av antalet svåra misshandelsfall verkar dock inte ha skett.

– När vi tittar på statistiken för sluten vård så har andelen som vårdas för skador till följd av misshandel inte ökat, utan snarare fortsatt att minska.

Varför antalet som uppgivit att de misshandlats ökat, trots minskad alkoholkonsumtion, och varför det bara gäller dem som inte kräver vård, är svårt att säga.

– Det kan finnas flera orsaker. Antingen har faktiskt antalet fall av ringa misshandel ökat, medan den grövre misshandeln inte ökat. 

Thomas Hvitfeldt. Foto: Eva Ekeroth

En annan teori är att toleransen minskat.

– De här siffrorna bygger på självrapporterade data. Det kan lika väl vara så att toleransen för vad man anser vara misshandel har minskat, säger han.

Varför används inte statistik från polisen?

– Att antalet polisanmälningar går upp eller ner kan bero på så många olika faktorer. Ibland gör polisen en extra satsning på krogar, syns mycket ute och tar emot anmälningar på plats. Då går anmälningarna upp. De har också gjort andra satsningar då de är i krogmiljö, men tar på sig en mer medlande roll. Då blir tvärtom antalet anmälningar färre än normalt.

Personer som utsatts för misshandel tillfrågas om de uppfattat gärningspersonen som påverkad av något. Vanligast är att gärningspersonen är påverkad vid våldsbrott, särskilt om offret är en man. Totalt är 62 procent av gärningspersonerna berusade. Då offret är en man är hela 72 procent av gärningspersonerna påverkade, medan detsamma gäller 45 procent av dem som misshandlar kvinnor.

– Män åker oftare på stryk av någon som är full. Däremot verkar det inte krävas att man är full för att slå sin fru, konstaterar Thomas Hvitfeldt och tillägger:

– Ofta är alkohol med i bilden även vid våld mot kvinnor, men sambandet är inte lika starkt.

Den som själv är berusad ökar risken att råka ut för brott, särskilt om offret är man. De utsatta personerna var i genomsnitt påverkade i 39 procent av fallen; män i 49 procent och kvinnor i 22 procent.

– Särskilt stor risk löper berusade män att råka ut för misshandel. 

Hela 72 procent av de manliga offren för misshandel är påverkade. 

Sexualbrotten står ut för kvinnornas del, där 32 procent av offren är påverkade. 

Vanligast vid misshandel är dock att båda inblandade är påverkade. Åtminstone om gärningspersonen är en man, vilket oftast är fallet. Då är båda påverkade i 44 procent av fallen, gärningspersonen i 28 procent, den utsatta i 23 procent och ingen av de inblandade i endast sex procent av fallen.

Den allra grövsta formen av våld är förstås mord och dråp.

– Där har det skett en ökning på senare år. Och det är ju säkra siffror som inte är beroende av självrapportering. Den ökning vi ser hänger ihop med det gängrelaterade våldet. Det är inte förknippat med berusning. Ska man skjuta någon bör man vara skärpt.

Trots det minskade sambandet mellan alkohol och våld anser Thomas Hvitfeldt att alkoholen är försummad i det brottsförebyggande arbetet.

– Man gör en massa olika saker för att minska brottsligheten, men sällan insatser för att minska alkoholkonsumtionen, trots att vi vet att det minskar brottsligheten. Om det görs något för att minska alkoholkonsumtionen så är det oftast för att förbättra folkhälsan, inte med syfte att minska antalet brott.

Mer från Accent