Forskning

Alkohol och sexism en farlig kombination

En ojämställd kvinnosyn i kombination med berusning ökar mäns våld mot kvinnor.

Att berusade män med större sannolikhet också är våldsamma mot kvinnliga partners är känt. Nu visar en studie att mannens kvinnosyn spelar en avgörande roll i sammanhanget. Risken att en man som har en jämställd syn utövar våld mot kvinnor är betydligt lägre.

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem. Störst är det i låg- och medelinkomstländer bland män som har både en riskabel alkoholkonsumtion och en ojämlik kvinnosyn.

Studien, som är publicerad i tidskriften Addiction, är gjord på data från sju asiatiska länder:  Bangladesh, Kambodja, Kina, Indonesien, Papua Nya Guinea, Sri Lanka and Östtimor, och omfattar 9 148 män (18 – 49 år) som lever tillsammans med en kvinna.

Resultatet visar att 13 procent av männen i studien någon gång utövat fysiskt eller sexuellt våld mot kvinnan de lever med. De män som druckit sex eller fler glas alkohol vid samma tillfälle, minst en gång den senaste månaden, hade med 3,42 gånger större sannolikhet utövat våld mot kvinnan.

Männens kvinnosynen undersöktes med ett test som mäter attityder till könsnormer relaterade till sexuell- och reproduktiv hälsa, sexuella relationer, våld, hushållsarbete och homofobi. För varje lägre poäng i testet ökade risken med 7 procent att mannen skulle ha utövat våld mot kvinnan.

För de män som både drack mycket och hade låga poäng i jämställdhetstestet var effekten större än summan av de båda resultaten.

– Det visar att traditionella könsnormer, som vi redan vet ökar risken att kvinnor utsätts för våld, blir särskilt farliga när de kombineras med berusningsdrickande. För att komma åt problemet med våld i nära relationer måste vi ta itu med såväl ojämlika attityder till kvinnor som med riskabel alkoholkonsumtion, säger studiens huvudförfattare Anne-Marie Laslett, La Trobe University, Australien, i ett pressmeddelande.

Mer från Accent