Forskning

Alkohol och högt blodtryck farlig kombination

Även små mängder alkohol kan äventyra hjärtfunktionen för den som har högt blodtryck.

För personer med högt blodtryck så kan redan små mängder alkohol försämra funktionen i hjärtats vänstra kammare. Det rapporterar CBS news.

– Eftersom även måttliga mängder alkohol ökar förekomsten av förändringar i hjärtfunktionen hos patienter med högt blodtryck kan en minskning av alkohol konsumtionen vara välgörande för att förebygga hjärtkomplikationer hos de här patienterna, säger forskaren Leonardo Sechi som lett den italienska studien till CBS.

I studien delades försökspersonerna in i fyra grupper baserade på deras alkoholkonsumtion.

De som drack mest hade tjockare väggar i vänstra kammaren vilket gjorde den styvare vilket i sin tur försämrade funktionen.

Hälften av försökspersonerna hade skador på hjärtat. Ju mer de drack ju större problem hade hjärtat att fyllas med blod emellan slagen.

– Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för att utveckla hjärtsvikt. Den här studien stärker de nuvarande råden att patienter med högt blodtryck ska begränsa sin alkoholkonsumtion, säger Gregg Fonarow, professor i kardiologi vid University of California, Los Angeles, till CBS news.

Mer från Accent