Alkohol

Alkohol kan ge sämre minne på ålderns höst

Män som dricker mycket drabbas oftare av minnesstörningar som äldre.

Män som dricker mer än 36 gram alkohol per dag, vilket motsvarar 2,5 snaps eller en liter öl riskerar att få försämrade minnesfunktioner.

Forskarna har tittat på konsumtionen hos mer än 5 000 män och 2 000 kvinnor.

Undersökningar som tyder på att måttlig alkoholkonsumtion till och med skulle förbättra minnet för äldre har tidigare publicerats. Några tecken på att så skulle vara fallet har inte forskarna funnit i den här studien, men inte heller att måttlig konsumtion skulle försämra minnet.

Studien pågick i tio år. Vid första tillfället fick deltagarna uppge hur mycket de drack. Tre gånger under de följande åren testades deras minne och forskarna fann att de som druckit mer än 36 gram alkohol per dag förlorade minnesfunktioner i genomsnitt sex år tidigare än de övriga.

Resultaten för kvinnor var så osäkra att forskarna inte kunde dra några slutsatser.

Studien är publicerad i tidskriften Neurology.

Läs också gärna Svenska Dagbladet.

Mer från Accent