Alkohol

Alkohol ger sömnstörningar

Alkohol kan göra det lättare att somna, men den djupa sömnen fortsätter bara en del av natten. Sedan blir det svårare att sova.

Enligt den populärvetenskapliga webbsidan livescience.com har forskare vid The London Sleep Centre sammanställt resultaten från 20 tidigare studier om alkoholens effekt på sömnen. Studierna omfattar totalt  500 personer som druckit allt från mycket små mängder till mellanstora och riktigt stora mängder alkohol.

Oavsett mängd somnade alla fortare. Under förta delen av natten hade de en ökad andel djupsömn, men längre fram på natten sov de oroligt och vaknade till oftare. Dessutom minskade REM-sömnen, den del av sömnen då vi drömmer, hos den som druckit två drinkar eller mer.

− Alkohol går inte att använda för att förbättra nattsömnen. Den blir djupare till att börja med, men blir sedan störd, säger Irshaad Ebrahim, chef för The London Sleep Centre, till Livescience.

Undersökningen kommer att publiceras i aprilnumret av  tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Mer från Accent