alkohol

Alkohol försämrar mörkerseendet

Som om det inte var nog med att alkohol försämrar körförmågan. Ny forskning visar att alkohol även försämrar mörkerseendet, vilket ökar risken ännu mer för den som sätter sig bakom ratten med alkohol i kroppen.

Forskare har nu visat att alkohol stör den hinna av tårar som täcker ögat. Det gör att den som druckit får störningar i mörkerseendet.

– Skälet är att etanolen passerar till tårvätskan och stör den yttersta hinnan som täcker ögonen genom att den avdunstar mer vatten, säger Jose Juan Castro från University of Granada i Spanien till Buisness Standard.

Är tårhinnan påverkad försämras bildkvalitén på näthinnan.

Studien omfattade 67 personer vars näthinnebilder utvärderades efter att de druckit. Efter 0,25 promille försämrades bildkvalitén avsevärt.

– Alkoholkonsumtion och mörker är faktorer som inverkar vid många trafikolyckor folk måste vara medvetna om detta, säger Jose Juan Castro till Buisness Standard.

Resultaten är publicerade i the Journal of Ophthalmology.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer