e-cigaretter

Alkohol i e-cigaretter påverkar körförmågan

Vissa e-cigaretter innehåller så mycket alkohol att det försämrar förmågan att köra bil. Alkohol kombinerat med nikotin kan förstärka de beroendeframkallande egenskaperna hos båda preparaten.

En ny studie från Yale University School of Medicine visar att e-cigaretter med hög alkoholhalt påverkar förmågan att köra bil. Det skriver Newsmax.com.

I e-cigaretter finns nikotinet i en vätska som förångas. När ångan andas in får man i sig nikotinet. Vätskan består av alkohol och andra kemikalier. I den nya studien visar forskarna att frivilliga försökspersoner som använde e-cigaretter med hög alkoholhalt, 23,5 procent, presterade sämre vid bilkörning.

Enligt forskarna kan alkoholen i e-cigaretter bidra till att förstärka de beroendeframkallande egenskaperna hos både alkohol och nikotin.

– Med tanke på att användningen av e-cigaretter är o-reglerad och vanlig bland unga och andra sårbara grupper behövs fler studier för att utvärdera både de akuta och de långsiktiga riskerna för hälsan med e-cigaretter som innehåller alkohol, säger Mehmet Sofuoglu vid Yales avdelning för psykiatri och huvudförfattare till artikeln, till Newsmax.

Studien är publicerad i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.

Mer från Accent