Cancer

Alkohol bakom många cancerfall

Nästan fem procent av alla cancerfall beror på alkohol enligt ny studie. "Allmänhetens medvetande måste öka", anser irländska forskare.

Efter rökning, fetma och fysisk inaktivitet är alkohol den viktigaste orsaken till cancer. Irland är hårdare drabbat än genomsnittet i EU. Det visar en ny studie av cancerdödsfall på Irland mellan 2001 och 2010.

Under perioden fann forskarna att 4,7 procent av männen och 4,2 procent av kvinnorna med malign cancer hade fått sjukdomen på grund av alkohol.

Störst var risken att drabbas av cancer i luftvägar och matsmältningsorgan, inklusive mun, struphuvud och matstrupe. Hälften av männens och drygt en tredjedel av kvinnornas alkoholrelaterade cancer drabbade dessa organ.

För männens del orsakade alkohol också 11 procent av fallen med ändtarmscancer, sju procent av cancer i bukspottkörteln och sex procent av tjocktarmscancer fallen. För kvinnor orsakades över 12 procent av bröstcancerfallen av alkohol.

Enligt forskarna är det nödvändigt att öka allmänhetens medvetande om risken. Över hälften av de alkoholrelaterade cancerfallen skulle kunna förebyggas om alla höll sig inom de rekommenderade gränsvärdena.

Studien är publicerad i Irish Medical Journal, nov-dec 2013, volym 106, nr 10.

Mer från Accent