Cancer

Alkohol bakom många cancerfall

Omkring 1 000 svenskar dör varje år av cancer orsakad av alkohol. Så mycket som vart tredje fall är orsakad av måttlig konsumtion. Accent har träffat forskarteamet bakom rapporten Alkohol och cancer.

Mellan 800 och 1 000 svenskar dör varje år av cancer orsakad av alkohol. Det visar IOGT-NTO:s, Svenska läkaresällskapets och CERAs nya forskarrapport om alkohol och cancer. Dödsfallen av alkoholorsakad cancer har ökat med 7,3 procent sedan 2001, enligt en debattartikel i DN skriven av två av rapportens författare Sven Andréasson och Frida Dangardt.

Accent träffade forskarteamet redan under arbetet med rapporten. I en artikel i Accent den 25 augusti uttalade sig då Harold Holder, seniorforskare och tidigare chef för Prevention research center i Kalifornien.

– Vi såg en undersökning som visar att svenskarna är sämst informerade i EU om alkoholens  bidrag till cancer. Eftersom cancer orsakar så många dödsfall är det viktigt att känna till att alkohol faktiskt är en cancerogen. Vi vill få folk att reflektera över det.

Det har relativt länge varit känt att alkoholkonsumtion ökar risken för cancer i mun och svalg och även bröstcancer, men nu visar nya rön att även risken för prostatacancer ökar av alkohol.

– Även om alkoholens bidrag i de fallen inte är så stort, säger Harold Holder.

Att alkohol bidrar till tio procent av bröstcancerfallen, som är den vanligast förekommande cancerformen för kvinnor, och nu också visat sig bidra till den vanligaste cancerformen bland män, prostatacancer, gör att alkohol som orsak till cancer måste skrivas upp rejält.

Mekanismerna bakom alkoholens roll för bröstcancer är nödvändigtvis inte desamma som för muncancer.

Tim Stockwell

– Alkohol är extremt giftigt. Man kan tydligt se att ju tidigare i processen ett organ kommer i kontakt med alkohol desto större risk att utveckla cancer. Munnen och svalget är hårdare drabbade än magsäcken, som i sin tur drabbas oftare än tarmen. I de fallen talar vi om direktkontakt. När det gäller bröst- och prostatacancer så är det sannolikt hormonstörande effekter som ligger bakom, säger Tim Stockwell, professor vid University of Victoria i Kanada.

Till och med risken att få hudcancer ökar om man dricker alkohol.

– Det kan ha att göra med att alkoholen faktiskt kommer ut genom porerna när vi svettas, eller så är det på grund av att alkohol skadar vårt DNA och då blir det svårare med läkningen efter att man bränt sig i solen. Sol är en förutsättning. Man får inte hudcancer av alkohol om man inte solar, säger han.

Forskarna tror att förbättrade analysmetoder framöver kommer att visa att alkohol har samband med ännu fler cancerformer. Någon säker gräns finns inte.

– Varje glas ökar risken. För vissa cancerformer är sambandet linjärt. För andra vet vi inte än om det kanske finns en tröskel, säger Harold Holder.

Mer från Accent