Jukka Törrönen. Foto: Anna Simonsson

Jukka Törrönen: Drickandets position har förändrats

Jukka Törrönen försöker förstå varför ungas psykiska hälsa blev sämre samtidigt som deras drickande minskade.

Vad arbetar du med just nu?

– Jag har två projekt på gång. I det första samlar vi självbiografiska berättelser om beroende och hur det utvecklas hos olika personer. Det andra projektet gäller ungdomars hälsa. Samtidigt som unga började dricka mindre ökade den psykiska ohälsan. För att förstå varför har vi tittat på hälsodata och kompletterat med intervjuer.

Har ni någon tanke om vad sambandet kan bero på?

– Vår hypotes är att det är relaterat till ökad stress och ångest, samt ökade prestationskrav. Det verkar också finnas en koppling till sociala medier som ger möjlighet till socialt umgänge på annat sätt än tidigare. Drickandets position har förändrats. Det är inte så viktigt längre.

Vad gör du när du inte jobbar?

– När jag var ung tävlade jag i längdskidor, men nu åker jag knappast alls längre. På senare år har jag dock lärt mig åka telemark. Annars springer
jag mycket, fyra–sju gånger i veckan.

– Jag gillar att läsa skönlitteratur och att göra saker med familjen. Jag har en son som är sex år. Det ger en bra balans till jobbet. Annars hade jag nog jobbat mycket mer. Nu får det räcka med åtta timmar om dagen.

Mer från Accent