Ungdomskriminalitet

Vägen ut ur kriminaliteten

Många av de unga som begår grova brott och döms till inlåsning återfaller i kriminalitet. Det här vill Process Kedjan ändra på. De stöttar unga kriminella till att bygga upp ett nytt liv. Accent har träffat Adam som vill ta sig ur kriminaliteten och Richard som finns vid hans sida.

Det var när 21-åriga Adam satt på Sollentunahäktet, efter att ha begått ännu ett brott, som han kom till insikt om att han ville lägga av med kriminaliteten. Han hade fått nog av att åka ut och in på häkten och anstalter och ville försöka få ordning på sitt liv.

Så när Richard Karlsson från Process Kedjan dök upp tvekade Adam inte en sekund. Han tackade ja till att få Richard som sin personlige coach på den mödosamma vägen mot drogfrihet och hederlighet.

– Jag kände att det här var min chans. Det finns kriminalitet i min närmaste krets och redan som femtonåring torskade jag för grovt rån och satt inne tio månader för det. När man sitter häktad hinner man fundera mycket. Jag hade inga stora missbruksproblem så jag tänkte att jag nog hade en chans att hitta en väg ut ur den kriminella livsstilen. Stödet från Richard har varit ovärderligt. Han har funnits med mig hela vägen från arresten och häktet genom domstol, anstalt och frigivning, säger Adam som blev frigiven i augusti förra året.

Därefter blev det vårdvistelse i Sala, vilket bland annat har inneburit arbete i ett stall och hos den lokala X-consföreningen, som Adam har varit med och startat tillsammans med sin familjehemsvärd.

– Det känns tryggt och bra att bo i ett familjehem. Det behövs så lite för att man ska trilla dit igen. Det gäller att hålla motivationen uppe, men ibland hamnar man i en svacka och då måste man får stöd snabbt, säger Adam, som pluggar till elektriker. Körkort står också på att-göralistan.

"Det gäller att hålla motivationen uppe", säger Adam  Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren
”Det gäller att hålla motivationen uppe”, säger Adam
Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Han ser framtiden an och är högt motiverad att fortsätta leva hederligt. Så småningom vill han själv coacha unga kriminella mot ett liv utan droger och kriminalitet. Men han är medveten om fallgroparna.

– Det är svårt att träffa  och umgås med ”vanliga” människor. Jag kan inte de sociala koderna per automatik och vet inte hur man gör för att vara en helt vanlig kille. Att leva kriminellt ger ett dysfunktionellt beteende. Det kämpar jag mycket med. Men jag försöker bygga upp ett nytt nätverk, vilket är viktigt, för man blir väldigt ensam när de gamla kontakterna försvinner, säger Adam, som i dag har brutit med alla kriminella kompisar och delar av sin familj.

Nu handlar det om att bygga upp en helt ny tillvaro, på nya villkor. Han är övertygad om att Richard har haft – och fortfarande har – en stor del i det arbetet.

– Jag kan kontakta Richard när jag vill, dag som natt. Det är det som är styrkan i Process Kedjan. Engagemanget kommer från hjärtat. För Richard är detta mer än bara ett jobb, han är min vän och han sviker aldrig, säger Adam och låter blicken vila på sin coach, som nickar instämmande.

– Ungdomarna jag coachar kan komma hem till mig om de vill. Jag är alltid tillgänglig för dem. Under de två år som Process Kedjan har funnits har jag varit coach åt ett tiotal unga kriminella. Men alla som jag har kommit i kontakt med på häktena har mina kontaktuppgifter. Man får inte bara en chans utan så många man behöver, säger Richard.

Process Kedjan föddes för två år sedan ur Unga X-cons, en underavdelning till den ideella organisationen X-cons, som består av före detta missbrukare och kriminella som hjälper kriminella tillbaka in i samhället.

I dag finns Process Kedjan enbart i Stockholm, men tanken är att metoden – att coacha en ung kriminell hela vägen från arrest till frigivning – ska spridas över hela landet. Process Kedjan arbetar med ungdomar i åldern 15 till 21 år och syftet är att ge dem en möjlighet till nystart med hjälp av en personlig coach som ska ge stabilitet och kontinuitet.

Nio av tio unga kriminella har någon form av drogmissbruk och dessa erbjuds ett förändringsprogram, som syftar till att ge insikter om ibland annat social träning, kriminalitet, droger och våldets konsekvenser.

Hur fungerar då Process Kedjans arbete? Redan i arresten får ungdomen frågan om han vill få kontakt med en coach från Process Kedjan. Polisen berättar att de som jobbar som coacher själva kommer från kriminalitet och missbruk och att de nu hjälper andra att hitta sin egen väg tillbaka till ett hederligt liv. De fungerar som kontaktpersoner som inte är ute efter att straffa, utan hjälpa och stötta.

Om ungdomen tackar ja ordnas ett möte. Här läggs allt fokus på att etablera förtroende med hjälp av identifikation. Coachen bjuder på sig själv och sina erfarenheter. Om ungdomen visar intresse erbjuds han en varaktig relation genom arrest, häkte, rättegång, sluten ungdomsvård eller fängelse, permissioner och – slutligen – frihet. Efter mötet i arresten äger nästa träff rum i häktet.

– Det är under tiden i häktet som ungdomen oftast är mest öppen, påverkbar och villig till förändring. Hoppet om en bättre framtid förstärks och motivationen ökar, så vår insats är jätteviktig i detta skede, säger Richard och berättar att man under samtalen exempelvis diskuterar bakomliggande orsaker till kriminaliteten, missbruk, personliga svårigheter och framtidsdrömmar. Coachen delger sina egna erfarenheter och kommer med konkreta tips och råd.

"Jag försöker bygga upp ett nytt nätverk, vilket är viktigt, för man blir väldigt ensam när de gamla kontakterna försvinner", säger Adam Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren
”Jag försöker bygga upp ett nytt nätverk, vilket är viktigt, för man blir väldigt ensam när de gamla kontakterna försvinner”, säger Adam
Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Under rättegångsprocessesen närvarar coachen och fungerar som mentalt stöd och kan förklara rättegångens spelregler. Vid frigivning och utslussning läggs stor vikt vid att bygga upp en fungerande relation till föräldrar och anhöriga, skapa en meningsfull fritid, bygga självkänsla och inre styrka samt sätta upp tydliga mål.

– Det är viktigt att kunna visa ungdomen vad som finns att erbjuda på rätt sida om kriminaliteten och att slå hål på myter och ”sanningar”. Det tuffaste jobbet är ofta efteråt, när man ska anpassa sig till en vanlig tillvaro. Därför är det viktigt att vi finns tillhands långt efter frigivningen, säger Richard.

I dag har Process Kedjan åtta aktiva coacher och verksamheten finansieras av Amsfondsprojekt. Hittills har sammanlagt 44 ungdomar frigivits med stöd av en coach från Process Kedjan.

Enligt Richard Karlsson fick man kämpa en del i början för att övertyga polis, socialtjänst och andra inblandade myndigheter om att coachning är en bra metod för att hjälpa kriminella ungdomar.

– Men i dag har vi ett gott samarbete och många socialsekreterare använder sig gärna av oss, säger han.

Så småningom kommer man att göra en utvärdering av verksamheten för att se hur många av de ungdomar som haft en personlig coach förblir hederliga och drogfria.

Mer från Accent