Smuggling

Spritbussar kan stoppas

Polisen i Östergötland har, i samarbete med tullen, gjort stora beslag av smuggelsprit den senaste tiden. Vid ett seminarium i riksdagen under onsdagen presenterades flera åtgärder mot smuggelresorna. Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) ser positivt på de nya förslagen.

Under 2011 och 2012 samlade polisen i Östergötland information om bussbolagen som de misstänkte genomförde rena smuggelresor till Tyskland. Materialet blev så omfattande att de inte kunde hantera det. Åklagarmyndigheten ville heller inte ta i materialet eftersom de ansåg att det var så stort att det skulle sluka alldeles för stora resurser.

Joakim Stenman, polis i Östergötland, var envis och gav sig inte. Han fick med sig tullen som hjälpte till att utarbeta och genomföra en förenklad arbetsmetod som gjorde det möjligt att ta tag i uppgiften. Det framkom vid ett seminarium i Riksdagen på onsdagen.

– Metoden går ut på att vi stoppar bussarna och ber passagerarna plocka ut sin alkohol. Det som ingen känns vid tar vi i beslag. Det blir brott mot alkohollagen med okänd gärningsman. Hittills har vi tagit 20 ton i beslag, säger Joakim Stenman.

– Det är inte så viktigt att lagföra personer. Här är målsättningen snarare att försvåra brott, säger Eva Nemec Nord, åklagaren som har hand om de aktuella målen.

Enligt Joakim Stenman är detta en mycket effektiv metod.

– I mitt vanliga arbete beslagtar vi sprit av ungdomar och spanar på langare. Det ger max fem ton på ett år. Här tar vi fyra gånger så mycket och hindrar dessutom att den når ända fram till ungdomarna, säger han.

Han säger att vinsterna på smuggelbussarna är enorma.

– Varje buss gör tre resor i veckan och tar in åtta till tio ton beroende på om den har släpvagn. Vinsten på en resa kan bli 160 000 kronor. Det betyder att en buss kan dra in 23 miljoner på ett år. Därför har de råd att ta vissa risker och åka fast ibland.

Det är så kallade ”målvakter” som reser med bussarna.

– Det kan vara 20 personer ombord. De är målvakter som får betalt för att resa med och uppge att en del av alkoholen är deras. I Helsingborg kliver tio av. Och de tar inte med sig någon alkohol, säger Joakim Stenman.

Målvakterna bor i allmänhet i Helsingborg.

– De reser själva över till Helsingör och väntar på bussen där. De flesta är arbetslösa eller sjukskrivna. Med de låga inkomster de har borde de inte kunna göra av med så mycket alkohol för eget bruk, men de frias i domstol om de bara säger att de ska ha fest. Därför har åklagaren beslutat att inte väcka åtal för mindre mängder än tre gånger den tillåtna, vilket är enorma mängder, säger Joakim Stenman.

Eva Nemec Nord säger att varken bussbolaget eller busschauffören har något ansvar för vad passagerarna tar med sig. Vilket är en märklig skillnad jämfört med lastbilar där chauffören har fullt ansvar för vad som finns i lasten.

– Det har regeringsrätten fastställt, säger hon.

Bussarnas kunder är inte slutkonsumenter – utan langare.

– Vid varje mack längs vägen väntar bilar som lastar över alkohol i sina bakluckor och lika snabbt ger sig därifrån och säljer alkoholen. Genom att bussarna går tre gånger i veckan behöver langarna inte ligga på något lager vilket gör hanteringen mer riskfri, säger Eva Nemec Nord.

Thorbjörn Sjöberg från åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö påpekar att det också finns ett problem med så kallade skatteupplag.

– Företag importerar alkohol på helt laglig väg, med alla papper i ordning. Skatt behöver de inte betala förrän de säljer alkoholen vidare, men när skattemyndigheten kollar har både alkoholen och bolaget gått upp i rök, säger han.

Enligt Thorbjörn Sjöberg undanhålls staten ungefär fyra miljarder per år i obetalda alkohol- och tobaksskatter.

 UNF:s ordförande Malin Thorson påpekar att alkohol inte är något ungdomsproblem utan ett vuxenproblem.

– Men samtidigt är unga extra sårbara för alkohol och löper större risk att råka ut för brott när de dricker. Det finns också ett samband mellan att dricka i unga år och att börja dricka problematiskt senare i livet. Samtidigt är unga en extremt priskänslig grupp och också de som har svårast att få tag i alkohol och påverkas därför av mer av ökad tillgänglighet, säger hon.

Under den efterföljande debatten kom flera förslag på åtgärder fram. Här är några av dem:

  • Fastställa införselmängder, medge inga undantag.
  • Rimlighetsbedömningar
  • Samarbeta mellan myndigheterna – är det rimligt att sjukskrivna åker till Tyskland flera gånger i veckan?  Några av ”passagerarna” praktiserar på bussbolagen – tycker arbetsförmedlingen att det är rimligt?
  • Väga alla bussar för att komma tillrätta med den övervikt som bussarna har när de är fullastade med alkohol.
  • Jobba politiskt för samordning av punktskatterna.
  • Sprida information om att man stödjer den organiserade brottsligheten om man köper av den insmugglade alkoholen.

Malin Thorsons intryck efter seminariet är positivt.

– Det finns många möjligheter, mycket man skulle kunna göra till exempel genom samverkan mellan myndigheter. Det känns positivt, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer