Drogdöd

Särskilt svårt att sörja den som dött av droger

”Sorgen kring drog- och alkoholrelaterade dödsfall är en speciellt känslig fråga", säger Marja-Liisa Laapio, som startat ett nätverk för efterlevande i Finland.

I Finland har det traditionellt inte talats om sorg efter alkohol- och andra drogrelaterade dödsfall. Därför startades 2010 ett nätverk för att lyfta frågan – ett nätverk som är relativt okänt. En av grundarna var Marja-Liisa Lapio, sedan ett par år pensionerad från det finska blåbandsförbundet. I en artikel i Popnad säger hon:

– Man måste kunna möta människan som har mist en närstående, möta döden och möta missbruket som funnits kring dödsfallet, och stigmat som finns kring alkohol- och drogrelaterade dödsfall.

Sorgen i samband med drogrelaterade dödsfall är komplex, då både bilden av den döde och de anhöriga blivit negativt laddad, säger Katariina Hänninen, det finska blåbandsförbundet, till Popnad.

– Forskaren Mari Pulkkinen har konstaterat att sorg är ett större tabu än döden i Finland, eftersom det att du sörjer förändrar människors inställning till dig. Och om det i samband med dödsfallet finns ytterligare ett tabubelagt ämne, så som missbruk, hur stämplande är inte det?

– Tidigare forskning visar att om det finns ett tabu kring dödsfallet förstärks sorgen. På så sätt är den här sorgen speciell och mer komplex, i jämförelse med så kallad ”vanlig sorg”, säger hon.

Nätverket arbetar nu med en handbok i ämnet.

Mer från Accent