Rökfritt

Rökfritt på nordiska tågperronger

Rökfria tågperronger infördes i Danmark i somras. I september införs rökförbud på alla perronger i Norge. I Sverige diskuteras frågan men något beslut har ännu inte tagits.

Rökfria tågperronger infördes 1 juli i Danmark sedan statliga DSB, banverket och privata bolaget Arriva enats om rökfria miljöer på stationer. Beslutet motiveras av hälsoskäl för att skydda både passagerare och personal från passiv skadlig rök. Danska tågen har varit rökfria sedan 2007.

Förbud för rökning på perronger från i höst i Norge är en följd av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli. Den omfattar även rökfrihet kring skolor, förskolor och vid entréer till vårdlokaler och andre byggnader där allmänhet har tillträde. Förbudet gäller även e-cigaretter. De utvidgade rökförbuden är del i norska regeringens nationella strategi med det uttalade målet om en framtid utan tobak, rapporterar Tobaksfakta.

Fler rökfria områden för allmänheten – exempelvis perronger, väntkurer under tak, entréer till offentliga lokaler, lekplatser – diskuteras även i Sverige, men beslut har ännu inte tagits.

Utvidgade rökfria områden anses skydda barn och vara viktigt steg för att minska tobaksbruk och skador.

Mer från Accent