Alkohol

Nyktert är bäst – så påverkar alkohol sexlivet

En majoritet av unga mellan 18 och 25 har haft sex alkoholpåverkade. Men nästan 70 procent uppger att deras bästa sexuella upplevelse har de haft när de varit nyktra.

IQ har låtit Sifo göra en undersökning bland 1 000 personer mellan 18 och 25. Sex av tio, eller 63 procent, uppger att de någon gång haft sex alkoholpåverkade. Ännu fler, åtta av tio, eller 83 procent, anser att sexet skulle blivit lika bra eller bättre om de inte druckit alkohol.

– Att många hade haft sex under alkoholpåverkan var inte så förvånande. Det ligger i linje med tidigare undersökningar vi gjort. Det är också många som ångrar sig efteråt, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att omdömet försämras av alkohol, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ, till Accent.

Att kombinera alkohol och sex är en svår balansgång. Många i undersökningen, 79 procent, uppger att de varit med om att någon som varit för berusad har försökt ragga upp dem.

– Det är intressant och paradoxalt att bilden av alkohol och sex är så romantiserad. Partyliv och fest flätas ihop med alkohol. Alkohol får ju också många att slappna av och våga ta de kontakter de annars inte skulle våga ta, men dricker man för mycket vill ingen ha kontakt, säger han.

I enkäten svarar 67 procent att de varit nyktra när de hade sin bästa sexuella upplevelse.

För att sprida kunskap om alkohol och vilken inverkan den har på sex har IQ startat webbplatsen fylleligg.se för målgruppen unga vuxna, 18–25 år. Det interaktiva består av en visualisering i form av en film där två skådespelare har sex. Besökaren på sajten kan själv styra hur påverkade paret ska vara av alkohol och sedan se vad som händer.

– Vi vill sprida kunskap om hur sambandet mellan sex och alkohol ser ut på ett interaktivt sätt som målgruppen kan ta till sig. Och kanske också få folk att ifrågasätta den romantiserade bilden som kopplingen alkohol och sex har och fundera mer över riskerna, som att man glömmer att skydda sig. Den som är kraftigt berusad har också svårare att uppfatta signaler från sin partner. Det är en viktig fara som ofta glöms bort, säger Magnus Jägerskog.

Mer från Accent