Förebyggande

Nya riktlinjer för alkohol på jobbet

Kompetenscentret för företagshälsa lanserar nya forskningsbaserade riktlinjer för hur arbetsgivare i ett tidigt skede kan förebygga alkoholproblem på jobbet.

De nya evidensbaserade riktlinjerna vänder sig direkt till arbetsgivare som vill förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen. Ett framgångsrikt preventivt arbete bör enligt kompetenscentret bestå av en kombination av åtgärder: det bör finnas en tydlig och välförankrad alkoholpolicy, medarbetare bör erbjudas hälsoundersökningar som inkluderar alkoholvanor, alkolås i fordon och nykterhetskontroller bör införas om arbetsmiljön motiverar det.

Syftet med riktlinjerna är att ge företagshälsan och dess uppdragsgivare ett underlag som presenterar kvalitetssäkrade metoder när det gäller att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare.

Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Sveriges företagshälsor. Syftet med centret är att vara en länk mellan forskning och praktik och bygga en kunskapsplattform för företagshälsovården.

Mer från Accent