App

Ny app för bättre alkoholvanor

Terapeuten Torbjörn Bergland har skapat appen AlkoSmart för att uppmana till ett måttligare drickande.

I Sverige dricker 9 av 10 vuxna alkohol och enligt Folkhälsomyndigheten dricker 1 av 10 för mycket. Appen AlkoSmart är tänkt att fungera som ett verktyg för den som vill förändra sitt förhållaningssätt till alkohol.

– Efter 30 yrkesverksamma år som samtalsterapeut har jag träffat många människor som alltför länge har mått dåligt och inte hittat rätt verktyg för att förändra sitt liv. Jag känner väl till vilka konsekvenser missbruk kan leda till både för den enskilde människan men även för dennes omgivning, säger Torbjörn Bergland i ett pressmeddelande.

Appen innehåller information om alkoholens skadeverkningar och ska ge motivation till förändring genom självhjälp. Användaren kan hålla koll på sin alkoholkonumtion och med hjälp av ett testa se om man ligger i riskzonen. Appen erbjuder också instruktioner till mindfullness- och yogaövningar samt direktkontakt med professionell rådgivning.

Mer från Accent