Förebyggande

Läkarstudenter ska få elever att tänka till om droger

Stiftelsen Choice utbildar läkarstudenter som går ut i skolklasser och pratar om alkohol, narkotika och tobak. Inslaget är uppskattat bland både lärare och elever.

För att öka skolelevers kunskap om riskerna med alkohol, narkotika och tobak erbjuder stiftelsen Choice ett program där läkarstudenter besöker skolklasser.

– Vi rekryterar läkarstudenter från alla de sju lärosätena som utbildar medicinstudenter. Hittills har vi rekryterat ungefär 200, säger Robert Åkesson, vd och initiativtagare för stiftelsen, vid ett frukostmöte i Riksdagen.

Läkarstudenterna utbildas om alkohol, narkotika och tobak och hur man pratar med unga. De förses med ett undervisningsmaterial och är sedan redo att gå ut i skolorna.

– Vi använder läkarstudenterna som en integrerad del i undervisningen. Vi förbereder eleverna inför besöken, men att unga vuxna kommer ut i skolan och öppnar upp för frågor är oslagbart. Eleverna vågar ställa andra frågor till läkarstudenterna än till oss, säger Olle Brick, lärare på Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm.

Varje skola får besök vid två tillfällen. Sedan ska eleverna göra ett eget arbete som ska ingå i den ordinarie undervisningen, redovisas och betygsättas. Skolorna betalar inget.

– Det är viktigt för oss att alla skolor ska kunna ta del av det här. Läkarstudenterna får betalt, men blygsamt, 200–300 kronor per utbildningstillfälle. Det är en kvalitetssäkring för oss. Det blir en garanti för att de dyker upp och för att de använder materialet, säger Robert Åkesson.

Rebecca Palmstierna och Tove Karlsson, läkarstudenter på Karolinska institutet, ger ett prov på hur en föreläsning kan gå till. De pratar om hjärnan och belöningssystemet och förklarar hur ett beroende uppkommer.

– Det är viktigt att inte moralisera, utan förklara att beroende är en fysiologisk reaktion och inte beror på något fel på personen som drabbas, säger Tove Karlsson.

– Det är ingen som anklagar mig, som har astma, för att ha orsakat det själv. Det ska man inte heller göra med den som är beroende, säger Rebecca Palmstierna.

 

Robert Åkesson skulle vilja ha mer resurser för att kunna rekrytera och skicka ut ännu fler studenter i skolorna. Lena Hallengren, som är ordförande i utbildningsutskottet och värd för morgonens möte, påpekar att stiftelseformen är problematisk om man vill ta del av statens resurser.

– Det är inte så att det inte finns medel avsatta för de här frågorna, men staten ger bidrag till ideella organisationer. Stiftelseformen ger inte möjlighet till full insyn i hur resurserna används och det är inte heller en demokratisk form, säger hon.

Hon gillar stiftelsen Choices initiativ, men betonar vikten av politiska beslut för att minska problemen med alkohol, narkotika och tobak.

– Det är viktigt vilka signaler samhället sänder och att politikerna vågar fatta beslut som går i samma riktning som rökförbudet på krogen. En del kanske tycker att det är att inkräkta på individens frihet, men man kan också se det som ett sätt för samhället att hjälpa till och stötta i ett svårt läge, säger hon.

Mer från Accent