Förebyggande

IOGT-NTO om ny ANDTS-strategi: Upp till bevis

Nu har regeringen presenterat sitt förslag till ny ANDTS-strategi. ”Ganska bra, men svår att genomföra utan mer pengar", kommenterar Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO.

Vid årsskiftet löpte strategin för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, ut. Nu har regeringen tagit fram ett förslag till ny strategi och denna gång läggs ett ”S” till för spel.

Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, är ganska nöjd.

– Bakgrundsbeskrivningen och problembeskrivningen är väldigt bra. Mycket bättre än den förra; faktiskt bland de bättre jag sett. Det känns som ett bra första steg, säger hon.

Men helt nöjd är hon inte.

– Det som oroar mig är att det finns många bra förslag i texten, men budgeten är oförändrad. Hur ska man kunna genomföra det man tänkt då?

Något hon gillar är att alkoholens koppling till cancer lyfts i strategin.

– Bra att de slår fast att det inte finns någon riskfri konsumtion. Det borde genomsyra hela strategin.

Målformuleringen kunde dock vara bättre anser hon.

– Om man konstaterar att det inte finns någon riskfri konsumtion så borde målet vara att minska konsumtionen, inte bara minska skadorna. Men även om det inte finns med en sådan målsättning så nämns det i texten att tillgängligheten ska minska.

Irma Kilim tycker att alkohol får en särställning i strategin.

– Alkohol behandlas väldigt annorlunda än de andra drogerna. Ett av de långsiktiga målen är att barn och unga inte ska debutera tidigt med alkohol. Då utgår man alltså från att de ska debutera. När tycker de det är lämpligt att barn debuterar med alkohol? 

Hon tycker också att det är positivt att det nämns att samverkan är viktigt.

– Jag är jätteglad att de vill skapa ett nytt ANDTS-forum, även om det inte framgår tydligt vilka som ska ingå. Men jag utgår i varje fall ifrån att alkoholindustrin hålls utanför, även om inget alls nämns om intressekonflikten mellan näringsintressen och folkhälsointressen.

Något annat hon gillar är att strategin spänner över hela livet.

– Ofödda barn såväl som äldre nämns. Jättebra att de tar upp att kunskapen ska öka inom äldreomsorgen, och att de vill få fram bättre metoder för att hjälpa äldre med beroende.

Fokus för strategin är narkotikaprevention.

– Jag tycker väl att man borde fokusera på de substanser som orsakar mest skador, och då är det ju tobak och alkohol, men jag kan också förstå att de är rädda för att narkotikaproblemen ska öka och vill förhindra det. 

Irma Kilim är ändå nöjd med att alkohol omnämns som ett av våra största folkhälsoproblem.

– Synd bara att den inte behandlas därefter. Däremot var det spännande att de hade med alkoholens påverkan på miljön. Och bra att de har ambitioner för det internationella arbetet. Hoppas att det kommer att märkas i de internationella sammanhang Sverige finns med.

Hon är förväntansfull.

– Jag ser väldigt mycket fram emot nästa steg. Det blir spännande att se vad riksdagen säger och hur strategin kommer att påverka Sveriges arbete både lokalt, nationellt och internationellt.

Mer från Accent