Cannabis

Han är Sveriges enda cannabiskoordinator

Jobbtiteln cannabiskoordinator är unik i Sverige och innehas av Mikael Cederlund. Hans jobb är att informera, utbilda och förebygga cannabisbruk bland unga.

2014 fick Trollhättans kommun projektmedel från Folkhälsorådet till tjänsten cannabiskoordinator. Nu är det ett samarbetsprojekt där flera förvaltningar i Trollhättans stad finansierar projektet tillsammans med både kommunala och privata grund- och gymnasieskolor, samt fritidsgårdar, kulturhuset N3 och Kunskapsförbundet Väst.

– Det används varken mer eller mindre cannabis i Trollhättan än någon annanstans i landet, men kommunen upplevde att det fanns en variation i kompetensen hos dem som arbetade med de här frågorna. De ville att jag skulle sammanställa utbildnings- och informationsmaterial till skolor, elever och personal i en satsning på att förebygga bruk av cannabis bland unga, säger Mikael Cederlund.

Mikael Cederlund menar att hans jobb påminner om det som drogsamordnare gör i andra kommuner. Huvudsakligen innebär det att informera elever och skolpersonal om cannabis i förebyggande syfte, om symptom på missbruk, och vad man ska göra åt problem som uppstår.

– Det har skett en förändrad attityd de senaste tio åren. Cannabis ses inte som lika farligt som när jag var ung och det är mer accepterat och vanligare i dag. Det kan bland annat bero på att man röker cannabis i en del populära tv-serier och filmer. Vi influeras mycket av USA, säger han.

Han tycker det är viktigt att förmedla att bruket av cannabis kan skada hjärnan och i längden leda till utanförskap. Många använder drogen för att de tror att den löser deras problem – men i själva verket kan den leda till en nedåtgående spiral.

Mikael Cederlund har lång erfarenhet av arbete med ungdomar och sedan 2011 har han arbetat med missbruksfrågor. 2017 finns planer att satsa på åttondeklassare med ett arbetsmaterial som eleverna får jobba med i flera veckor. Därefter får de presentera sina kunskaper och insikter på ett föräldramöte. Tanken är att förebygga i god tid, diskutera, informera och utbilda på elevernas egna villkor.

Mer från Accent