Förebyggande

Gävleborgs landsting ska alkotesta hela personalen

Gävleborg blir första landsting i Sverige att införa allmänna alkoholtester för samtliga medarbetare. Beslutet väcker känslor bland personalen.

– Det är i första hand en patientsäkerhetsfråga – att ingen som söker vård inom Landstinget Gävleborg ska behöva möta en berusad medarbetare. I andra hand är det en arbetsmiljö- och rättvisefråga att testerna ska omfatta alla delar av organisationen, förklarar Karin Rystedt, personaldirektör vid Landstinget Gävleborg.

Tidigare har Gävleborg i likhet med andra landsting endast genomfört alkoholtester inom verksamheter där patientsäkerheten är särskilt viktig som medicin- och operationskliniker samt ambulanspersonal.

Nu går man ett steg längre, med start under hösten, med slumpvisa tester av alla medarbetare.

En fjärdedel av all personal kommer att testas årligen genom utandningsprov och vid behov – om första testet är över 0,2 promille – även blodprov.

Medarbetare som hamnar över gränsvärdet kommer automatiskt att ingå i en rehabiliteringsutredning som ska resultera i en särskild behandlingsplan.

Cecilia Abrahamsson, utvecklingskonsulent vid IOGT-NTO med ansvar för Gävleborgs län, har tittat på modellen och är i huvudsak positiv:

– Jag tycker att det är rimligt att testerna omfattar alla medarbetare, inte minst för att det blir mindre utpekande då. Det är bra att man tydligt betonar att anställda som behöver det ska erbjudas rehabilitering. Det måste vara en modell för vård och inte straff

Testerna har väckt heta känslor bland landstingets fackföreningar där de två tyngsta facken – Kommunal och Läkarförbundet – har helt olika uppfattningar.

– Vi har drivit på en förändring i den här riktningen – att testerna blir generella för all personal och att arbetsgivaren garanterar rehabilitering av medarbetare med alkoholproblem. Vi är nöjda, säger Kommunals huvudskyddsombud Tord Andersson.

Läkarfackets Per Kronmann talar däremot om en övervakningsmodell á la DDR och ifrågasätter även nyttan av alkoholtesterna.

– Alla vet att alkoholister är experter på att manipulera och klara sig undan. Jag tror inte att det är anställda med störst behov av vård som kommer att fastna i testerna, säger Per Kronmann.

Varför accepterade ni ändå alkoholtester?

– Ja, vad skulle vi göra när alla andra ville ha testerna? Då var det bättre för att oss kompromissa. Ett alternativ som diskuterades var fullskaliga drogtester som även skulle omfatta läkemedelsmissbruk och narkotika. Det hade varit ännu mer integritetskränkande eftersom man då måste lämna ett urinprov under övervakning.

Mer från Accent