Myndighet

Förslag: Lägg ned Statens folkhälsoinstitut

Socialdepartementet föreslår att Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet slås samman till en ny myndighet, Institutet för folkhälsa. Även en del av Socialstyrelsens uppgifter kommer att föras över till den nya myndigheten.

Den 1 januari 2014 är det tänkt att den nya myndigheten ska starta sin verksamhet.

Myndigheten kommer att bedriva verksamhet både i Östersund och i Stockholm.

Uppgifterna kommer att vara desamma som Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet har idag plus de uppgifter Socialstyrelsen haft inom folk- och miljöhälsorapportering, uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa uppgifter som rör hälsoskydd.

Enligt regeringen kommer sammanslagningen att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet i Sverige, inom EU och internationellt.

Mer från Accent