Förebyggande

Folkhälsoinstitutet delar ut miljoner till förebyggande

Förra året delade Statens Folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen ut cirka 40 miljoner i bidrag till olika projekt som arbetar med att minska användande av alkohol och droger i samhället. Nu är det dags att söka igen.

Det går att söka pengar för förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, dopning och tobaksområdet samt spel.

– Nytt för i år är att det görs en extra satsning på projekt som jobbar med etniskt och socialt utsatta grupper säger Frida Ryholt på Statens Folkhälsoinstitut.

Alla får söka, men projekt som redan påbörjats prioriteras då dessa hålls igång med bidragen från Folkhälsoinstitutet. Ett av dessa projekt är PRODIS – prevention av doping i Sverige. PRODIS arbetar nationellt för att stävja användningen av anabola steroider och andra dopingpreparat. Projektet fick förra året 910 000 kronor.

Den 15 november är sista dagen att lämna in bidrag för den som vill ha Folkhälsoinstitutets stöd till sitt projekt.

Mer från Accent