Ungdomar

FHI uppmanar föräldrar: Köp inte ut!

Varje år vårdas fler än 130 ungdomar mellan 15 och 19 år för akut alkoholförgiftning. Statens folkhälsoinstitut uppmanar därför föräldrar att inte köpa ut alkohol till sina tonåringar inför skolavslutningen.

Även om utvecklingen är positiv och antalet unga som vårdas på sjukhus för alkoholförgiftning minskar så är fortfarande den vanligaste gruppen som drabbas unga mellan 15 och 19 år. Näst vanligast är att personer mellan 20 och 24 vårdas.

– Det är glädjande att se att alkoholkonsumtionen bland unga har minskat kraftigt, förra årets konsumtionsnivåer var de lägsta på 40 år. Det visar sig också i det minskade antalet unga som vårdas akut för alkoholförgiftning, säger Pi Högberg, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut.

Unga drabbas särskilt av akuta skador av alkoholkonsumtion, som olyckor och misshandel. I CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor 2012 svarar 4,5 procent av eleverna i gymnasiets andra år att de behövt uppsöka sjukhus eller akutmottagning på grund av alkohol.

− Eftersom alkohol så tydligt ökar risken för skador arbetar vi med att informera föräldrar just inför skolavslutningarna. Det handlar bland annat om att inte acceptera drickande före 18 års ålder, säger Pi Högberg.

Läs mer på www.tänkom.nu. Bakom TÄNK OM står Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO.

Mer från Accent