Förebyggande

Få kommuner får godkänt av UNF

UNF har gjort en enkätundersökning bland landets 270 kommuner om deras satsningar på att ge unga ett bra uteliv. 139 besvarade enkäten men endast 34 procent fick godkänt betyg.

En majoritet av kommunerna, 60 procent, tror dock själva att de är bra eller mycket bra uteliv för unga.

Sex kommuner har fått väl godkänt, det vill säga betyg 4 eller bättre. Bäst var Söderhamn (4,7) följt av Trollhättan (4,4), Lidköping (4,3), Luleå och Borås (4,1) samt Gävle (4,0). Strax därefter följde Ludvika, Härjedalen och Kungälv med 3,9.

Sämst resultat i undersökningen fick Torsås och Lilla Edet (0,9). Nästan lika dåligt resultat fick Hylte (1,0) samt Östhammar och Kil (1,1).

− Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Jag är besviken över att bara en tredjedel blev godkända. Vi ställer inga orimliga krav. Alla borde ha kunnat bli godkända, säger Linda Engström, ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

De kriterier UNF har bedömt kommunerna efter är vilket inflytande unga har, tillgång, variation och marknadsföring av nyktra mötesplatser samt insatser under högtider med hög alkoholkonsumtion. UNF har även vägt in hur mycket kommunen satsar på kultur- och fritidsverksamhet. Det visade sig att 47 procent har strategier och handlingsplaner för att öka ungas inflytande.

− Det var sämre än väntat. Jag tog för givet att alla hade sådana strategier, säger Linda Engström.

Betydligt fler, 70 procent, gör riktade insatser för att lyssna på ungas åsikter och har arenor där unga kan göra sin röst hörd. I 42 procent av kommunerna deltar unga i beslutsprocessen kring fritidsfrågor.

Kommunerna är bra på att anordna drogfria arrangemang för unga vid olika högtider som förknippas med alkoholkonsumtion. Endast 31 procent gör dock extra tillsyn av alkohollagen under dessa helger.

− Det känns som om kommunerna ägnar sig åt harm-reduction, genom vuxna på stan och ökade polisinsatser. Men att förhindra att unga får tag på alkoholen genom att kontrollera alkohollagen extra mycket under riskhelger gör bara en tredjedel av kommunerna. Det förvånar mig, säger Linda Engström.

Nästan alla, 94 procent, av kommunerna erbjuder fritidsgårdar, aktivitetshus eller liknande, men i endast knappt hälften av kommunerna har de öppet sent på helgerna.

− De flesta kommuner har ett bra utbud för högstadieelever. Det finns inte alls samma resurser för gymnasieelever och det är ändå då många börjar dricka, säger Linda Engström.

Det som överraskade henne mest positivt var hur bra kommunerna är på att marknadsföra sina nyktra mötesplatser, 86 procent blev godkända på den punkten.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer