Alkohol

Efter IOGT-NTO:s rapport – 1177 Vårdguiden ändrar råd kring alkohol

På 1177 Vårdguiden revideras nu artiklar med innehåll som säger att lite alkohol kan vara nyttigt. Det är ett resultat av Svenska läkaresällskapets och IOGT-NTO:s rapport om alkoholens påverkan i låga doser.

Nu prioriterar 1177 Vårdguiden att revidera de artiklar som tar upp hälsoeffekter av alkohol. Det är ett direkt resultat av den rapport som en grupp internationella forskare sammanställt för IOGT-NTO:s och Svenska läkaresällskapets räkning.

En artikel om hur man kan undvika hjärtkärlsjukdom är borttagen i väntan på revidering. I artikeln stod att det ”visat sig att små mängder alkohol är bra – under förutsättning att personen inte har en historia av alkoholproblem”. Det sägs också att det ”framförallt är rödvin som är bra. Vinet höjer halten av det goda kolesterolet, vidgar kärlen och minskar risken för att blodplättarna klibbar ihop”. Något som det knappast finns vetenskapliga belägg för.

– Den fanns på Västra Götalandsregionens del av webbplatsen. Efter att Accent gjorde oss uppmärksamma på artikeln kontaktade vi Västra Götaland om att innehållet behövde ses över. De valde då att ta bort den under tiden, säger Kim Nordlander, enhetschef för 1177 Vårdguiden.

Enligt Kim Nordlander är det ingen unik företeelse.

– Nej, vi jobbar ofta så. Det finns tusentals artiklar på 1177 Vårdguiden om sjukdomar, symptom och vart du ska vända dig. Vi har 350 experter som hjälper oss med den medicinska granskningen och vi uppdaterar regelbundet, antingen för det kommer nya rön eller för att någon utifrån har synpunkter, säger hon.

En annan artikel om blodfetter har åkt upp på prioriteringslistan och står inför en snar granskning.

I artikeln står: ”små mängder alkohol, till exempel några glas vin i veckan, verkar inte öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. I stället är det mycket som talar för att små mängder alkohol minskar risken för till exempel hjärtinfarkt. Orsaken kan vara att halten av det nyttiga kolesterolet, HDL, i blodet ökar”.

– Det var dags att uppdatera den ändå, men att ni hörde av er har lyft den extra i prioriteringsordningen, säger Kim Nordlander.

Alkoholinformationen på 1177 är fokuserad på missbruk och beroende. Hur kommer det sig att det inte finns någon riskinformation för dem som dricker mindre?

– Vi har traditionellt haft fokus på sjukdom. Men nu har vi ju faktiskt också ett uppdrag att förebygga. Det håller på att ske en förskjutning mot mer och mer prevention. Vi lutar oss mycket mot olika myndigheters information i det fallet, men en sådan här rapport är också välkommen och intressant.

Mer från Accent