Danmark

Danskarna uppmärksammas på samband mellan alkohol och cancer – uppmanas sätta i proppen

”Sätt i proppen och låt ditt ljus brinna längre” – det är budskapet för årets vecka 40-kampanj i Danmark.

I år handlar kampanjen om att det är viktigt att hålla nere sin alkoholkonsumtion så mycket som möjligt, helst under sju glas per vecka för kvinnor och fjorton för män.

Enligt ett pressmeddelande från danska Sundhetsstyrelsen finns det ingen nedre gräns för hur lite alkohol man ska dricka för att få cancer. För bröstcancer räcker det med ett till två glas per dag för att hitta ett samband.

Sundhetsstyrelsen uppmanar också danskarna att ta en vit dag, en ”sätt i proppen ”-dag, som i år blir torsdag den 11 oktober. Danskarna uppmanas att använda dagen till att reflektera över sina alkoholvanor och hur de skall vara framöver.

Sundhetsstyrelsen har sedan 20 år tillbaka angivit en gräns på 14 glas för kvinnor och 21 för män för hur mycket alkohol man kan dricka utan att det anses som riskbruk. Det har uppfattas som att det är riskfritt att dricka upp till den gränsen. Därför inför Sundhetsstyrelsen nu lågriskgränser: sju glas för kvinnor och 14 per män som den nivå man maximalt kan dricka med mycket låg risk för medicinska skador.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer