Årets förebyggande kommun 2020

Bäst på att förebygga – så arbetar Västerås

Västerås satsar sedan flera år på ANDT-coacher, med en utbildning som spritts till fler delar av landet.

Västerås har i flera år satsat på så kallade ANDT-coacher, och det är bland annat det som lett till att de 2020 utsågs till Årets förebyggande kommun.

Priset delas ut till en kommun som på ett framgångsrikt sätt tagit initiativ till, och inspirerat eller förvaltat, ett ANDT-förebyggande arbete på lokal nivå. Det är andra gången Västerås stad tilldelas priset för andra gången – första gången var 2011. Bakom utmärkelsen står CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

– Det är jättekul att vi fått det här priset. Igen! Vi har utvecklat vårt arbete rejält de senaste åren, och arbetet med ANDT-coacher har uppmärksammats på en mängd olika håll. Även om det från början var det ett projekt från Folkhälsomyndigheten så har det utvecklats vidare av oss, säger Ammi Karlsson Pye, samordnare för det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Västerås stad.

Ammi Karlsson Pye. Foto: Privat

Redan 2014 sökte Västerås kommun pengar för att starta projektet. Men den gången uteblev pengarna.

– Då sa vi ”vi tror på det här – vi kör ändå!”, berättar Ammi Karlsson Pye.

Utbildningen för ANDT-coacher riktar sig till alla som jobbar med unga i kommunen, den pågår under två dagar och ger ökad kunskap för att sprida den senaste forskningen till personal, barn och ungdomar.

Enligt CAN:s motivering har Västerås på ett föredömligt sätt inspirerat andra till att utveckla liknande arbetssätt, och de lyfter särskilt metoden med ANDT-coacher.

Genom arbetet får de skola, socialtjänst och föreningsliv att samarbeta, vilket Ammi Karlsson Pye anser har varit avgörande.

– Det hjälper när det inte bara är en grupp, utan flera olika instanser. Det är därför det här arbetet har blivit så bra, säger hon.

I utbildningen framhävs också det faktum att långt ifrån alla unga använder narkotika.

”Vi ger redskapen för att diskutera med unga, och vi vill att alla skolor ska sträva efter att ha minst två ANDT-coacher.”

Ammi Karlsson Pye, samordnare för det förebyggande arbetet i Västerås

Kursdeltagarna arbetar både självständigt och i grupp med övningar kring alkohol, dopning och tobak, med särskilt fokus på cannabis.

– Vi vill att personalen ska känna sig trygga i de här frågorna. Vi mäter kunskapsnivån både före och efter utbildningen, och ser verkligen hur de utvecklas under tiden. Vi ger redskapen för att diskutera med unga, och vi vill att alla skolor ska sträva efter att ha minst två ANDT-coacher, säger Ammi Karlsson Pye.

Konceptet med ANDT-coacher har även fått spridning till övriga landet, vilket gjort att andra kommuner hör av sig till Ammi Karlsson Pye för att få information och manualer. Och just kursen i Västerås kommun har ofta lång väntelista.

– Den har blivit jättepopulär, och vi behöver sällan annonsera – det blir fullt nästan direkt. Efter att vi börjat utbilda coacher kommer också betydligt fler till de föreläsningar om dessa frågor som vi anordnar.

CAN delade i december 2020 även ut utmärkelsen Årets förebyggare till riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika, samt ett diplom till det ideella initiativet Cykelvandringen.

Mer från Accent