alkoholnormen

Alkoholnormer upprätthålls av missuppfattningar

En majoritet av svenskarna tror att andra tycker att det är svårt att umgås med dem som inte dricker. Men enligt en ny undersökning från IQ är det inte så.

På frågan om personen någon gång känt att det är svårt att umgås med vänner utan alkohol svarar få att det är svårt.

När de i stället får frågan om de tror att andra kan uppleva att det är svårt blir resultatet ett helt annat. En majoritet tror att andra tycker att det är svårt att umgås utan alkohol.

Nu startar IQ en kampanj, Alkoholkontraktet, för att lyfta missförståndet.

– Vi försöker synliggöra de vardagsnormer som säger att alkohol ska vara en självklar del i olika sammanhang. Vi hoppas att vi ska få folk att reflektera över hur man påverkas av de här oskrivna reglerna och hur man själv påverkar andra, säger Karin Hagman, vd för IQ.

Undersökningen, som Sifo gjort för IQ:s räkning, omfattar personer från 18 år och uppåt. Av de svarande mellan 18 och 35 år tror 63 procent att de uppfattas som tråkiga om de inte dricker.

– Men det är ju inte så! När man vänder på frågan och frågar om de själva uppfattar andra som tråkiga om de inte dricker så gör de inte det, säger hon.

Att många upplever en förväntan på att dricka i olika sammanhang framgår tydligt, främst på krogen.

– Undersökningen visar så tydligt att vi är flockdjur. Vi gör saker för att vi tror att det förväntas av oss.

Av undersökningen framgår också att 42 procent undvikit att delta i sociala sammanhang för att slippa dricka alkohol.

– För många är det lättare att avstå från en fest istället för att behöva säga nej till alkohol. Resultatet sätter fingret på de oskrivna regler som finns och att vi tror att det är viktigt med alkohol. Vi måste få upp ögonen för att det är så här. Det är först då vi kan göra något åt det.

Hon hoppas att IQ:s kampanj ska leda till att åtminstone några reflekterar över sitt beteende och inte bidrar till alkoholhetsen.

– Många tycker att det är svårt att säga nej till alkohol eftersom man tror att det signalerar att man säger nej till att vara med gruppen. Men du kanske inte behöver fundera så mycket på vad andra tycker och tänker? Den här undersökningen visar att andra inte bryr sig så mycket som vi tror, säger Karin Hagman.

Karin Hagmans tips:

  • Ifrågasätt inte den som väljer något annat än alkohol.
  • Gör det bekvämt och enkelt att välja alkoholfritt när du har gäster.
  • Om du själv inte vill dricka, säg hellre att du vill ha det alkoholfria än att du inte vill ha alkohol. En positiv utgångspunkt gör att andra lättare tar efter. Dessutom behöver ingen annan känna sig ifrågasatt, vilket minskar risken att du själv blir det.
  • Och kom ihåg att de flesta inte bryr sig om vad du dricker. Beslutet ligger hos dig.

I kampanjen finns ett antal filmer som IQ hoppas ska ge upphov till diskussion.

Mer från Accent