Cancer

Alkohol, rökning och fetma bakom plötslig ökning av cancer

WHO befarar att cancerfallen i världen kommer att öka 70 procent under de närmaste 20 åren. Hälften av fallen skulle gå att förebygga, men det är svårt att få politiskt gensvar enligt Eurocare.

I veckan har WHO presenterat sin World Cancer Report 2014. Av rapporten framgår att antalet cancerfall kommer att öka med 70 procent, till närmare 25 miljoner fall per år, de kommande 20 åren om inget görs, enligt The Guardian som skriver om rapporten idag.

Hälften av fallen är relaterade till livsstil och skulle därför kunna förebyggas. De fallen är kopplade till alkohol, tobak, socker eller fetma.

Till och med höginkomstländerna har problem med kostnaden för sjukvården, och ännu sämre rustade är låg- och medelinkomstländerna som kommer att drabbas av den största ökningen, skriver författarna till rapporten.

Författarnas slutsats är att det är omöjligt att behandla bort cancer, den måste förebyggas.

Enligt dr Bernard Stewart, från University of New South Wales, har världen gått ifrån den naiva inställningen till förebyggande arbete vad gäller tobak, där man tidigare delade ut flygblad om riskerna och lagstiftar nu om rökförbud på offentliga platser.

Han anser att det är nödvändigt att diskutera alkohol på samma sätt.

– Vad gäller alkohol, till exempel, är vi alla medvetna om effekten av berusning, men alkoholens bidrag till kroniska sjukdomar pratar vi inte om eftersom det är så lite känt, säger han till The Guardian.

Enligt rapporten ansvarade alkohol för 337 400 dödsfall år 2010. Främst var det män som drabbades. Levercancer var vanligast, men alkohol kan även orsaka cancer i munhåla, strupe, mage, tarmar, bröst, bukspottkörteln och andra organ.

– Varningsetiketter, tillgänglighetsbegränsning och alkoholpriser måste upp på agendan, säger Bernard Stewart.

Cancerfonden tog upp sambandet mellan alkohol och cancer i förra årets version av deras årliga rapport.

– WHO:s rapport bekräftar alkoholens roll som riskfaktor för cancer. Risken att drabbas minskas av hälsosamma vanor vad gäller rökning, sol, kost, motion och alkohol. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning och kunskapsspridning om dessa riskfaktorer. Vi stöder också forskning om riskfaktorer och deras påverkan, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på cancerfonden.

 Organisationen Eurocare som arbetar med alkoholfrågor i EU säger idag i ett pressmeddelande att det är nödvändigt med omedelbara åtgärder i Europa eftersom alkoholkonsumtionen här är omkring 2 ½ gånger högre än genomsnittet.

– Viktigast av allt är att vi får fokus på sambandet mellan alkohol och cancer. Vi vill ha information på förpackningen, säger Mariann Skar, chef på Eurocare till Accent.

Men hon tror inte att det kommer att ske i första taget.

– Det verkar inte som tiden är riktigt mogen än. Information om alkohol och graviditet eller alkohol och trafik går bra. Det är det vissa leverantör som redan har frivilligt, men alkohol och cancer – det verkar vara för mycket, säger hon.

Hon är något mer optimistisk vad gäller att få igenom restriktioner för marknadsföring.

– Där är det flera länder som gått före. Blir det tillräckligt många måste nästan EU göra något.

Mariann Skar hoppas på EU-valet i vår.

– Får vi tillräckligt många nya duktiga politiker kan saker hända fort, säger hon.

Mer från Accent