NBV

Äldrekonsulent på NBV ska aktivera seniorer

I dagarna anställs Marita Gill som NBVs första äldrekonsulent i Karlshamn. Men hon har redan påbörjat kartläggningen av seniorerna på orten; vilka är de och vad vill de ha?

Vem är du?

– Jag heter Marita Gill och är ålderspensionär sedan tre år. Men jag är mycket aktiv i föreningslivet och har länge arbetat med äldre på olika sätt. Bland annat har jag varit anhörigkonsulent och flyktingsamordnare.

Hur har du kommit igång med jobbet som äldrekonsulent?

– Jag har börjat kartlägga de äldre, för att få en bild av vilka de är och vilka behov de har. Äldre klumpas ofta ihop i en grupp, trots att åldersspannet är 65 till över 100. Det säger sig självt att behovet och önskemålen skiftar, precis som bland yngre. Planen är att samarbeta med kommunen, eftersom jag måste söka upp de äldre där de är. Det kan vara via hemtjänsten eller på äldreboenden. Vi behöver också hitta metoder, exempelvis volontärer, och samlingsplatser varifrån aktiviteterna kan utgå.

Vilken roll, rent konkret, ska du ha?

– Tanken är inte att jag själv ska leda alla aktiviteter, utan jag är en igångsättare och inspiratör. Men de aktiviteter jag tänker mig för de äldre är exempelvis fikautflykter, sång- och musikstunder eller promenader. Det behöver inte vara så krångligt! Huvudsaken är att utgå från de äldres behov och önskemål.

Vad önskar du att ditt arbete har lett till ett år fram i tiden?

– Då hoppas jag att orten sjuder av aktivitet och verksamhet och att det finns ett smörgåsbord av aktiviteter att välja mellan. Jag tänker också att man kan knyta ihop olika grupper, som ungdomar och äldre till exempel.

Mer från Accent