Förebyggande

7 av 10 lärarstudenter får ingen utbildning om barn i missbruksmiljö

Bara ett fåtal lärarstudenter får utbildning om barn i missbruksmiljöer. Det visar en ny undersökning som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, genomfört på uppdrag av IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.

Vart femte barn i Sverige lever med minst en vuxen som har ett riskbruk. Att upptäcka och hjälpa dessa barn i tid är viktigt. Men det återspeglar sig inte i lärarutbildningarna, visar Junis nya rapport Att upptäcka barn i missbruksmiljö.

– Vi har länge vetat att lärarutbildningarna i väldigt liten grad berör de här frågorna och nu, genom den här studien, har vi det svart på vitt. Rapporten gör att vi kan börja arbeta opinionsbildande och på sikt förhoppningsvis få in dessa frågor i lärarutbildningarna, det är jätteviktigt säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

Hon menar att alla blivande lärare i sin grundutbildning måste få god kunskap om hur problem i familjen, exempelvis missbruk, påverkar barn samt vad skolan kan göra för att stödja barnet.

Studien genomfördes med hjälp av enkätfrågor som skickades ut till lärarstudenter med inriktning mot årskurs 4-6 på de 13 av 20 lärosäten som har utbildningen. Ungefär en tredjedel svarade. Några av studenterna liksom programansvariga intervjuades också.

Av de som besvarade enkäten uttryckte sju av tio framtida lärare att de saknade utbildning om barn i missbruksmiljöer och att de inte känner sig redo att hantera problematiken om och när de skulle uppstå. De saknar kunskap om hur man identifierar elever som lever med missbruk i hemmet och vet inte heller hur de ska gå vidare för att hjälpa.

En student uppgav att ”Det är under all kritik att vi lärarstudenter inte har fått ta del av information om barn som far illa i sina hem och hur det kan upptäckas i skolan. Liksom vad vi i skolans verksamhet kan göra.”

Att barn som lever i en missbruksmiljö inte upptäcks av skolan är mycket allvarligt och får många negativa konsekvenser. Exempelvis är risken att gå ut nian utan fullständigt betyg 2-3 gånger så hög som hos andra. Skolan har också, enligt lag, skyldighet att i möjligaste mån uppväga skillnader i elevernas förutsättningar.

Trots detta uppger alltså majoriteten av programansvariga för grundlärarutbildningarna och studenterna själva att det inte ingår undervisning om dessa frågor i utbildningen. De få studenter som fått kunskap uppger att den främst handlat om vad man kan göra när man anar att ett barn lever i en familj med missbruk, men inte hur man kan identifiera eleverna.

Mona Örjes, ordförande för Junis. Foto: Nathalie C. Andersson

Med bakgrund av det som framkommit av undersökningen kräver nu Junis att alla blivande pedagoger i sin grundutbildning får god kunskap om hur problem i familjen påverkar barn, samt vad skolan kan göra för att stödja barnet. Junis menar vidare att alla skolor måste ha en plan för vad man gör när man misstänker att ett barn lever i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

– Lyckas vi med detta kommer fler barn att må bra. Dessutom kommer många fler barn att gå ut årskurs nio med fullständiga betyg, vilket kan vara helt avgörande för hur deras liv utvecklas, säger Mona Örjes.

Hin understryker att det här är en stor fråga som Junis kommer att jobba vidare med på olika sätt.

– Den är relevant för minst fyra ministrar; samtliga tre ministrar med ansvar för utbildning samt för Gabriel Wikström som driver frågan om jämlik hälsa. Dem tänker vi uppvakta. Dessutom vill vi skapa opinion kring frågan inte minst inom skolvärlden, exempelvis via fackförbundens tidningar

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent