Mindre moralism, mer vetenskap

Nykterhetsrörelsen beskylls emellanåt för moralism. I Dagens Nyheter den 25 maj skrev Per Svensson i en ledare om: ”Hur jag värvades till moralmilisen och blev liberal”. Han beskriver hur han i årskurs åtta blev medlem i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF: ”Vi var tonåringar i en förort och blev nykterhetsrörelsens mest radikala och extrema fraktion”. Till kongressen i Umeå 1972 motionerade föreningen om bland annat ”avskaffande av all nöjesverksamhet.” Per Svensson slutsats är att det var en lärorik tid som fick honom att inse ”varför man aldrig får ge efter för ofrihetens frestelse.”

Moralist är ett skällsord. Men att ha en etisk kompass har hög status. Inte sällan ser vi på personer vars uttalanden och handlingar ligger i linje med vår egen övertygelse som moraliska och etiska föredömen. Medan vi menar att åsikter vi ogillar är uttryck för moralism. Inom IOGT-NTO har utvecklingen gått mot ökad efterfrågan på fakta, forskning och beslut som grundas på evidens. Under mina snart tre år på Accent har jag knappt mött någon medlem som moraliserat över sina medmänniskor. Inte heller har de tackat nej till en trevlig fest.

Däremot är många bedrövade, oroade och arga över alkoholens och andra drogers negativa konsekvenser. De vill se ett samhälle som tar fakta om våld, sjukdomar, olyckor och psykisk ohälsa kopplade till alkohol och andra droger på allvar. För det som är frihet för några innebär ofrihet för många andra. Nämligen alla som drabbas av alkoholens alla skadeverkningar. Att stå upp för dem är att ha både moral och etisk kompass. Baserat på fakta.

Sedan behövs det mer forskning, inte minst när det gäller medicinsk marijuana.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer