Colorado klarar inte ens medicinsk marijuana

I somras släpptes en rapport, gjord av delstatens revisorer, som granskar hur hanteringen av så kallad medicinsk marijuana sköts i Colorado. Det är ingen munter läsning.

  • Det finns inte någon tillfredsställande kontroll över de läkare som ger rekommendationer för licens för medicinsk marijuana. Revisorerna har ”funnit bevis för att vissa läkare gör olämpliga rekommendationer”.
  • 12 läkare har skrivit rekommendationer för hälften av de 108000 patienterna. En ensam läkare står för 8400 rekommendationer.
  • Det förekommer att läkare rekommenderar oerhörda mängder. I ett fall har en patient fått tillstånd att odla 501 plantor cannabis – en odling som torde täcka en hel stads behov av medicinsk marijuana.

Detta alltså i en av de delstater som nu beslutat att legalisera innehav och försäljning av marijuana. Kontrollen av de regler man inför kring den försäljningen ser minst sagt ut att bli en utmaning.

Nyligen släpptes också första delen av en rapportserie som har som ambition att följa konsekvenserna av legaliseringen i Colorado. Där delar man in Colorados legaliseringshistoria i tre delar:

  • 2006 – 2008: Early medical marijuana era
  • 2009 – 2012: Medical marijuana expansion era
  • 2012 – Present: Medical marijuana expansion and recreational use era

I rapporten konstateras bland annat att det totala antalet dödsfall i trafiken i Colorado minskade mellan 2006 och 2011 – men under samma period så ökade dödsolyckorna där föraren varit påverkad av marijuana med 114 procent.

Bruket av marijuana bland ungdomar (12-17 år) i hela USA låg 2011 på omkring 7,6 procent. I Colorado var motsvarande siffra 10,7 procent. Samma sak syns bland unga vuxna (18-25) där siffran i hela landet ligger på 18,7 procent, medan den i Colorado är 27,2 procent.

Detta är alltså siffror innan legaliseringen. Det står klart att redan den kraftiga expansionen av medicinsk marijuana från 2009 och framåt (som många menar innebar en de facto legalisering) har orsakat en kraftig ökning av problemen.

Se också: Kraftig ökning av medicinsk marijuana bland tonåringar

Mer från Accent