Alkohol och cancer

Brett samarbete om alkohol och cancer

Okunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer är stor bland allmänheten. Det ska ett nytt initiativ ändra på.

Det är en stor och ovanlig samling organisationer som på bred front står bakom kampanjen.

Förutom IOGT-NTO finns även två andra ideella organisationer med fokus på alkoholdelen: Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN, och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

Flera organisationer med fokus på cancer, som Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, Cancerfonden, Bröstcancerförbundet, Nätverket mot cancer samt Mun- och halscancerförbundet, är med. 

Flera organisationer är sådana som organiserar vårdpersonal: Svensk förening för allmänmedicin, Dietisternas riksförbund, Sveriges läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård. Övriga samarbetsparter är Beroendecentrum Stockholm, Systembolaget samt konsultföretaget Beteendelabbet.

– Det har inte varit helt enkelt att enas när så många olika organisationer ska samarbeta, men alla har hela tiden varit ense om att frågan är viktig, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO.

Kampanjens syfte är inte att komma med pekpinnar.

– Folk får ju göra som de vill, men de ska ha möjlighet att fatta väl informerade beslut.

En svårighet med att nå ut tror Irma Kilim är att ingen vill veta att de har druckit mängder som kan vara skadliga.

– Det kan väcka oro hos människor att inse att de kan ha druckit på ett sätt som kan vara skadligt. Särskilt svårt kan det vara att ta till sig att även små mängder kan vara skadliga.

”Det kan väcka oro hos människor att inse att de kan ha druckit på ett sätt som kan vara skadligt.”

Irma Kilim, IOGT-NTO

Hon tror trots det att kampanjen kommer att ha effekt.

– Om det varit svårare att få ihop budskapet, genom att vi varit många, så är ju den andra sidan av myntet att vi fått med många olika perspektiv och sätt att se på saken. Vi är också många som kommer att hjälpas åt att sprida informationen. Syftet är inte att förändra beteenden i första hand, utan att öka kunskapen. Det tror jag att vi kommer att lyckas med, säger Irma Kilim.

–Vi tycker att människor har rätt att veta sa Lena Sharp, avdelningschef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, i TV 4:s program Nyhetsmorgon:

– ­ Det är väldigt många som inte vet att även låg eller måttlig nivå på alkoholkonsumtionen ökar risken för cancer.

Forskningen har länge visat att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och cancer, men flera undersökningar visar att få känner till sambandet. Inför satsningen har initiativtagarna låtit Sifo göra en undersökning som visar att kunskapsläget i Sverige fortfarande är dåligt. Bara 1 av 5 känner till att alkohol ökar risken för cancer, och endast 1 av 10 känner till att även låg till måttlig alkoholkonsumtion ökar risken.

”Vi var förberedda på att kunskapen var låg, men det var nästan ännu färre som visste än vad vi hade trott.”

Lena Sharp, Regionalt cancercentrum

– Vi var förberedda på att kunskapen var låg, men det var nästan ännu färre som visste än vad vi hade trott, säger hon.

Kampanjen har en webbplats med information, alkoholochcancer.se. Under rubriken ”Få stöd” finns en länk till en kort utbildning om cancerprevention. 

Utbildningen består av korta informationsfilmer om de olika levnadsvanor som påverkar risken för cancer, bland annat alkohol. Utbildningen är främst avsedd för vårdpersonal, men även andra kan ha stor glädje av att se den. 

Mer från Accent