Covid 19

OS i Tokyo blir alkoholfritt

Arrangörerna av Tokyo-OS har beslutat att inte sälja alkohol vid de olympiska arenorna.

Att genomföra de olympiska spelen under en pandemi har ifrågasatts från flera håll. Särskilt med tanke på att Japan inte kommit så långt i sin vaccinering. En månad innan spelens början har arrangörerna, efter kritik från såväl medicinskt håll som från allmänheten, beslutat att alkohol inte sälja någon alkohol på spelens arenor. Detta för att minska risken för smittspridning. Det rapporterar The Guardian.

För närvarande tillåts alkoholkonsumtion på barer och restauranger endast för en eller två personer, upp till 90 minuter, mellan klockan 11 på förmiddagen och 19 på kvällen. Restaurangerna måste också ha vidtagit av myndigheterna godkända åtgärder för att minska smittspridning.

Publiken under tävlingarna begränsas till hälften av vad arenorna kan ta, upp till max 10 000 personer. Sedan tidigare är det beslutat att inga utländska åskådare är välkomna. Hur det blir med åskådare på paralympics beslutas den 16 juli.

Arrangörerna har också beslutat att inte dela ut kondomer till deltagarna, något man gjort sedan spelen hölls i Seuol 1988. Kondomutdelningen har motiverats med att man velat öka medvetenheten om HIV/AIDS. Många har dock ifrågasatt om det inte vore lämpligare att dela ut munskydd i stället. Arrangörerna har därför beslutat att dela ut kondomerna till idrottarna efter spelens slut.

Mer från Accent